Beleidsplan

Het bestuur van TV Barendrecht werkt met een meerjarig beleidsplan, dat koers geeft aan de keuzes die gemaakt worden. Jaarlijks worden de doelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. U kunt het beleidsplan hier inzien. 

TVB is een bloeiende vereniging met enthousiaste leden en vrijwilligers. De afgelopen jaren hebben er veel positieve ontwikkelingen plaats gevonden. Met een van de mooiste parken uit de regio, een relatief groot vrijwilligersbestand en een florerend verenigingsleven is de basis gelegd waarop de club verder aan het groeien is tot een toonaangevende maar vooral ook een gezellige vereniging met een maatschappelijke functie in Barendrecht. TVB functioneert voor en door leden en samen maken we de club tot wat hij is: een plaats waar iedereen zich welkom voelt, om te sporten, te ontspannen, bij gelijkgestemden te zijn. Als belangrijkste ambitie van het bestuur geldt dat alle leden zich er thuis moeten voelen. Daar zorgen we gezamenlijk voor, doordat we de talenten, expertise, inzet en netwerk van leden en andere betrokkenen met elkaar verbinden tot een optimale mix.

Om dit met elkaar te bereiken werkt het bestuur van TVB met een meerjarig beleidsplan, “TVB als tweede huis”, dat koers geeft aan de keuzes die gemaakt worden. Het huidige beleidsplan 2020-2023 is met input van leden opgesteld en vervolgens in de ALV van 2020 vastgesteld. In 2023 wordt bekeken hoe de volgende beleidsperiode ingericht zal gaan worden. 

Downloads:

TVB commissies Overzicht