Competitie: Update corona maatregelen en spelen bij slecht weer

 

Na het bericht van het bestuur van 17 september zijn er door de diverse veiligheidsregio’s nieuwe maatregelen afgekondigd. Aangezien deze maatregelen consequenties kunnen hebben voor de voortgang van de najaarscompetitie willen we deze graag met jullie delen.

Door de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond zijn sinds zondagavond 20 september extra maatregelen van kracht. De maatregelen zijn in het kort als volgt:

1.     Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht en om 01.00 uur is de gelegenheid gesloten.

2.     Er is een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen of daar gelegenheid voor te geven. Deze maatregel raakt de competitie niet tenzij een team uit meer dan 50 personen bestaat.

3.     Voor samenkomsten van meer dan 50 personen geldt een meldplicht.

Omdat er tijdens de competitiedagen mogelijk meer dan 50 mensen op het park zijn is er een melding gedaan aan de veiligheidsregio. De veiligheidsregio gaat aan de hand van de meldingen steekproefsgewijs controles uitvoeren.

Wat te doen als er een controle plaatsvindt?

Breng de controleur in contact op met de dienstdoende toezichthouder.

De naam van de toezichthouder staat op het baanschema en op een lijst die achter de bar ligt. Er zijn per competitiedag 2 toezichthouders.

De bevestiging van de melding die is gedaan wordt gedeeld met de toezichthouders en er wordt gezorgd voor een afschrift daarvan bij de bar. Het is belangrijk dat we het bewijs van melding kunnen overleggen.  

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om de regels blijvend in acht te nemen en te zorgen dat de competitie niet vroegtijdig moet worden afgebroken. Zorg ervoor dat de gezondheidscheck wordt ingevuld, je de 1,5 meter respecteert en kom niet als je klachten hebt.

Tevens geldt dat tijdens de KLNTB Competitie 2020 bij slecht weer een Versoepelde regelgeving wachten bij slechte weer van kracht is. De teams zijn niet verplicht om bij slecht weer 2 uur (1 uur bij avondcompetities) te wachten, maar kan eerder besloten worden om de wedstijden te staken en uit te stellen.

Club nieuws Overzicht