Verdere maatregelen, dubbelen mag niet meer

Dinsdagavond 3 november heeft het kabinet in de maatregelen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, opnieuw aangescherpt. Vandaag, 4 november, ontvingen wij van de KNLTB informatie over wat dit voor de tennissport betekent. Zoals u van ons gewend bent informeren wij u over de consequenties voor TVB.

Aanscherping voor twee weken
Alle extra regels gelden vooralsnog tot 19 november. Daarna gaan we terug naar de situatie van 14 oktober, tenzij het kabinet of de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond anders besluit. Uiteraard zullen wij u hierover informeren

Alleen enkelspel toegestaan voor 18+
De belangrijkste aanpassing is: de komende twee weken mag er niet meer gedubbeld worden door spelers van 18 jaar en ouder, zowel tijdens het vrijspelen als tijdens de les. Er mogen namelijk maximaal twee volwassenen per baan zijn exclusief de trainer.  Deze personen moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.
De trainers van Sports Team Tennis zullen zelf afspraken met de lessers gaan maken over hoe zij de komende weken gaan invullen.

 Geen wijziging voor spelers tot en met 17 jaar
Kinderen tot en met 17 jaar mogen in grotere groepen blijven trainen en spelen en hoeven geen onderlinge afstand tot elkaar te houden, wel tot de trainers en andere volwassenen. Let op: wanneer jeugd samen met spelers van 18 jaar of ouders speelt, gelden de regels voor volwassenen (dus max. 2 spelers per baan).
Binnen en buiten maximaal met twee personen uit verschillende huishoudens
Zorgt u er voor en na het spelen niet in groepjes van meer dan twee personen bent, ook jeugdleden.
Alle overige maatregelen uit het TVB corona protocol blijven gelden!

 

De belangrijkste: blijf thuis bij klachten, of wanneer u in afwachting bent van een testuitslag. Hang thuis af en vul alvast de gezondheidscheck in. Kom zo kort mogelijk voor het tennissen en vertrek direct na afloop naar huis. Houdt op en rond de baan altijd 1,5 meter afstand van anderen.
In dit kader willen we nogmaals de gebruikers van de hal er op wijzen dat het niet is toegestaan om binnen in de kleine kantine te wachten tot u van de hal gebruik kunt maken, ook niet bij regen. Iedereen dient buiten te wachten tot de vorige huurders of lessers  naar buiten zijn gekomen. Huurders dienen daarom de hal ook 5 minuten voor tijd te verlaten, zodat er veilig gewisseld kan worden. Voor de trainingen geldt dat de lessers de hal via de nooduitgangen zullen verlaten, waardoor zij wel kunnen stoppen op de normale eindtijd.

Het bestuur is blij dat we nog steeds mogen tennissen en hoopt samen met u dat op 19 november er ook weer gedubbeld kan worden. We realiseren ons dat dit veel van onze leden het enkelspel niet of niet graag beoefenen. We rekenen op u allen om ook deze periode weer goed en veilig door te komen.
Met sportieve groet,
Bestuur TVB

 

Downloads:

Club nieuws Overzicht