LAATSTE OPROEP: inschrijving voorjaarscompetetitie 2021

Heb je je nog niet ingeschreven voor de voorjaarscompetitie 2021 en besef je nu dat de inschrijvingstermijn al op 14 december was verstreken, dan hebben we goed nieuws. 

Schrijf je alsnog voor 31 december in om toch nog aan de voorjaarscompetitie 2021 deel te kunnen nemen om grote sportieve successen te behalen.

We hopen natuurlijk dat we in het voorjaar weer ‘normaal’ competitie kunnen spelen. We houden voortdurend in de gaten wat de aanpassingen van de coronamaatregelen betekenen voor de organisatie van de Voorjaarscompetitie en zullen hier waar nodig tijdig op anticiperen.

De enige manier om je in te kunnen schrijven is via het inschrijfformulier op onze website onder het kopje Inschrijven voor.

Meer informatie over de competitie inclusief speeldata vind je ook op de site van de KNLTB. Als er vragen zijn over de inschrijving of competitie kun je die sturen aan technischecommissie@tvbarendrecht.nl.  

De Technische Commissie

 

 

Club nieuws Overzicht