8 maart digitale ALV

Vanwege alle corona maatregelen zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering dit jaar digitaal worden georganiseerd. Reserveer vast maandagavond 8 maart in je agenda! 

Dankzij aanpassing in de wetgeving is het mogelijk gemaakt voor verenigingen om digitaal de leden te informeren en raadplegen over de verenigingszaken. Een alternatief is ook om de jaarlijkse ALV uit te stellen met maximaal 4 maanden, maar het bestuur van TVB vindt dat niet wenselijk. 

Een digitale ALV moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, voor wat betreft termijnen voor aanleveren stukken, mogelijkheden om vragen te stellen voor leden en wijze van stemmen, reageren etc.. Hierover zijn inmiddels diverse richtlijnen opgesteld bij o.a. de KNLTB en NOC/NSF, die het bestuur zal gebruiken om het eigen proces op in te richten. Binnenkort zullen wij aan de stemgerechtigde leden alle informatie versturen. Uiteraard zal dit ook op onze website worden geplaatst. 

Mocht je nu al vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met het bestuur via secretaris@tvbarendrecht.nl 

Club nieuws Overzicht