Bestuurslid TZ gezocht!

Per 1 april a.s. hebben wij een nieuw bestuurslid Technische Zaken nodig! Is dit wat voor jou ? In een leuk team kun jij je steentje bijdragen aan deze levende vereniging !

Helaas heeft Erwin Lems, het huidige bestuurslid Technische Zaken, aangegeven dat hij niet herkiesbaar zal zijn aan het einde van zijn termijn. Dat betekent dat we per direct een vacature in het bestuur hebben voor iemand met  ruime kennis van en ervaring met tennis op hoger niveau.

Het bestuur van TVB bestaat uit 5 leden, die onderling de taken hebben verdeeld en allen een eigen aandachtsgebied hebben. Voor het bestuurslid Technische Zaken is dat de meer prestatieve kant van onze sport. Dat betekent dat je aanspreekpunt bent voor de Technische Commissie en de trainers. Daarnaast verwachten we dat je een visie hebt of ontwikkelt in samenspraak met het bestuur over zowel het technisch beleid, met zowel de competitieve als breedtesport en hoe we dit bij TVB het best kunnen neerzetten. Het bestuur vergadert ongeveer 1x per maand, waarbij van een ieder wordt verwacht om zijn eigen aandachtsgebied voor te bereiden en mee te denken over de andere onderwerpen. Het nieuwe bestuurslid moet benoemd worden door de Algemene Leden Vergadering, in principe voor 3 jaar. Natuurlijk krijg je volop hulp van de andere bestuursleden om in je rol te groeien. Ook bij de KNLTB is er veel informatie te vinden en zijn er regelmatig workshops, congressen en sportieve evenementen voor bestuursleden die je zelf of samen met het bestuur kunt bijwonen. 

Onderstaand vind je de volledige functieomschrijving. Lijkt het je wat, of wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Leon van der Wilk, voorzitter@tvbarendrecht.nlOmdat de ALV de benoeming moet goedkeuren, hebben we het liefst op uiterlijk 1 maart duidelijk wie ons nieuwe bestuurslid wordt. 

Functie omschrijving.

Algemene bestuurstaken

 • Deelname aan bestuursvergaderingen 
 • Bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan
 • Overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn
 • Is mede-verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden
 • Luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid
 • Onderhoudt contacten met (de coördinator Verenigingen van) de KNLTB en met collega functionarissen van andere verenigingen

Specifieke taken Technische Zaken

 • Verantwoordelijk voor het tennistechnische beleid.
 • Vertegenwoordigt de TC binnen het verenigingsbestuur
 • Zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de TC
 • Zorgt voor goede afstemming met de Jeugdcommissie inzake het technisch jeugdbeleid
 • Onderhoudt het vakinhoudelijke contact met de trainer(s),

Kerncompetenties

 • Communicatief vaardig
 • Ervaring en deskundigheid betreffende tennistechnische zaken
 • Beleidsmatig en planmatig denken en werken
 • Werken in teamverband
 • Coördineren
 • Delegeren 
Club nieuws Overzicht