Agenda en instructie ALV 2021 gepubliceerd

De definitieve agenda en informatie over het deelnemen aan de digitale Algemene Ledenvergadering op 8 maart a.s. zijn gemaild naar alle stemgerechtigde leden. Deze informatie is tevens te vinden op deze speciale pagina op de website. Hiervoor dient u eerst in te loggen. 

Op deze pagina vindt u de definitieve agenda voor de (digitale) Algemene Ledenvergadering van TVB op 8 maart a.s. Ook hebben we het verslag bijgevoegd. Vanaf 3 maart zijn de overige (financiële) stukken op te vragen bij de penningmeester en heeft u de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen aan het bestuur.

Bij de agenda is tevens een uitleg opgenomen over hoe u deel kunt nemen aan de digitale vergadering via Google Meet. U heeft hiervoor geen Google account nodig en u hoeft ook niets te installeren. Tevens is beschreven hoe het stemproces zal verlopen over de te nemen besluiten. 

Het bestuur realiseert zich dat het bijwonen van een digitale vergadering voor sommige leden niet eenvoudig of zelfs niet mogelijk zal zijn. Om deze leden de mogelijkheid te geven om toch hun stemmen uit te brengen, is er ook de mogelijkheid opgenomen om dit voor de vergadering schriftelijk te doen. Ook dit is beschreven in de bijlage. 

Wij hopen te mogen rekenen op uw aanwezigheid. 

Met sportieve groet,

 

Bestuur Tennis Vereniging Barendrecht

 

 

 

 

Club nieuws Overzicht