Veel belangstelling voor de digitale ALV

Maandag 8 maart organiseerde het bestuur een digitale Algemene Ledenvergadering. Als gevolg van de corona maatregelen was het helaas niet mogelijk om in het clubhuis bijeen te komen.

Op een enkel geluidsprobleem na was de vergadering goed te volgen. Het bestuur had zich corona-proof opgesteld in het clubhuis en had via het grote projectiescherm veel deelnemers in beeld. Vooraf kon er al gestemd worden op de agendapunten waarvoor een uitspraak van de leden werd gevraagd door het bestuur. Daar hebben ook vele leden gebruik van gemaakt. Maar ook tijdens de digitale bijeenkomst via Google Meet waren er meer dan voldoende leden aanwezig om beslissingen te kunnen nemen. 

De leden hebben ingestemd met de volgende punten:

  • Het verslag van de ALV van 2020
  • Decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 2020
  • Een verhoging van de contributie met € 5 t.b.v. het TOF tennis op de vrijdagmiddag
  • De begroting voor 2021
  • De herbenoeming van Leon van der Wilk als voorzitter
  • De herbenoeming van Wouter Jansen en Colette Dams als bestuursleden

Behalve een terug- en vooruitblik van bestuur en commissies werd ook bekend gemaakt dat TVB is gekozen tot Tennisvereniging van het jaar 2021 en dat Bart van der Ploeg de Tennisleraar van het jaar is geworden. Niemand minder dan de algemeen directeur van de KNLTB Erik Poel brak even in tijdens de vergadering om de leden te feliciteren met deze mooie erkenning door de tennisbond. Ook vertelde hij dat alle TVB-leden dit jaar een gouden tennispas zullen ontvangen!

Het verslag van de ALV komt zo spoedig mogelijk op de website op deze pagina (na inloggen) te staan.

Club nieuws Overzicht