Voorjaarscompetitie verder uitgesteld naar begin juni (week 22).

De KNLTB heeft besloten om de competitie verder uit te stellen tot begin juni (week 22); een volledige competitie is dan niet mogelijk maar een competitie met minder speeldagen kan dan nog wel worden georganiseerd.

De Voorjaarscompetitie start indien mogelijk in week 22 met bijvoorbeeld 3, 4 of 5 speeldagen; er wordt niet om promotie/degradatie gespeeld. Alle rechten blijven behouden voor de Voorjaarscompetitie 2022.

De KNLTB heeft aangegeven dat als teams niet willen/kunnen deelnemen aan deze aangepaste competitie in juni, deze teams zich kunnen terugtrekken. Een verzoek hiertoe kan uiterlijk 10 april bij de technische commissie via technischecommissie@tvbarendrecht.nl worden ingediend.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de KNLTB

Met vriendelijke groet.
De Technische commissie

Club nieuws Overzicht