ALV op 19 februari 2018

Op maandag 19 februari vanaf 20 uur vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. We hopen weer op een hoge opkomst deze avond. De leden zullen de uitnodiging binnenkort ontvangen. In de bijlagen vindt u de uitnodiging en de agenda, alsmede de stukken behorende bij de agenda.

Hieronder is de informatie te vinden met betrekking tot de bestuursverkiezingen.

 

Beste tennisvrienden,

Tijdens de aankomende ledenvergadering van 19 februari staat ondermeer de verkiezing van een aantal bestuursleden op de agenda zoals hieronder vermeld.

Ik wil jullie oproepen om zo mogelijk naar de vergadering te komen om de nodige besluiten te kunnen nemen. Zet 19 februari daarom vast in jullie agenda’s.

BESTUURSVERKIEZING

Na de ledenvergadering van 2017 waarin Glenn Drinkwaard aangaf af te treden is Daniëlle Beuzenberg aangetreden als vervanger van Glenn.

In 2018 zijn aftredend en niet herkiesbaar:
Sonja Jordaan en Sjors Callenbach

Aftredend en herkiesbaar:
Leon van der Wilk

Het bestuur stelt de volgende leden voor om de vacatures te vullen:
Secretaris  - Colette Dams
Algemeen lid – Erwin Lems
Voorzitter – Leon van der Wilk

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een functie in het bestuur kunnen zich tot en met 12 februari melden bij de voorzitter, Sjors Callenbach. Telefoon 0180624330 of 0646043363 of per e-mail voorzitter@tvbarendrecht.nl

Met sportieve groet,
Sjors Callenbach
voorzitter

Downloads:

Club nieuws Overzicht