Corona-update: toegangsbewijs nodig voor binnenruimtes en terras

Helaas heeft het kabinet afgelopen dinsdag, vanwege de nieuwe golf corona besmettingen, besloten tot een stevige aanscherping van de maatregelen tegen verspreiding van Covid-19. Maatregelen waar ook TVB haar verantwoordelijkheid in zal moeten nemen.

Gelukkig heeft de lobby van de sportbonden de buitensport uitgesloten van controle op het coronatoegangsbewijs, maar voor alle binnenruimtes en de terrassen moeten sportclubs vanaf zaterdag 6 november hierop controleren. In deze brief leggen wij kort uit wat dit voor onze vereniging en voor jou betekent.

 Corona toegangsbewijs nodig voor 18 jaar en ouder in de hal, kantines en terras vanaf 6 november

Waar het bestuur eerder aangaf de controle op het coronatoegangsbewijs niet te willen neerleggen bij onze (bar)vrijwilligers, is dit standpunt met de explosieve stijging van besmettingen niet meer houdbaar. Overal besluiten verenigingen om toch te voldoen aan de eis om zelf de QR-code van sporters en bezoekers te laten scannen door vrijwilligers. Gemeenten worden verplicht om hier goed op te handhaven.

De regel is helder:  sporters en bezoekers zonder geldig coronatoegangsbewijs zijn vanaf zaterdag 6 november voorlopig niet meer welkom in alle binnenruimtes van TVB (clubhuis, kantine, hal, toilet, kleedkamers) én op het terras.  Op en langs de buitenbanen is er geen coronatoegangsbewijs nodig.
Concreet betekent dit het volgende.

●        Tennisles in de hal
De trainers scannen alle lessende spelers van 18 jaar en ouder bij aanvang van de les. Heb je geen geldige QR-code bij je, dan kun je helaas niet meedoen. Het lesgeld wordt niet gerestitueerd.

Ouders of begeleiders (18+) van jeugdspelers mogen niet meer wachten in de kleine kantine of op het terras wanneer er geen barvrijwilliger aanwezig is. De trainers hebben geen tijd om hen te scannen. Is er wel bardienst (alleen in het weekend), dan zal deze de QR-code scannen.

●        Vrij spelen in de hal
Voor vrij spelen in de hal geldt dat de hoofdhuurder verantwoordelijk is voor het scannen van de QR-code bij zijn medespelers en eventueel eigen publiek in de kleine kantine.

●        Vrij spelen of lessen op de buitenbanen
Hiervoor is geen coronatoegangsbewijs nodig, voor zowel sporters als publiek.

●        Voor IEDEREEN van 18 jaar en ouder die gebruik maakt van het terras of het clubhuis
Sporters en bezoekers van 18 jaar moeten een geldig coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Dit geldt ook wanneer je gebruik wil maken van het toilet of de kleedkamer.

Wanneer er barvrijwilligers aanwezig zijn, zullen zij de QR-codes van de aanwezigen scannen. Zelf hebben barvrijwilligers geen coronatoegangsbewijs nodig, evenmin als trainers en andere vrijwilligers die op dat moment activiteiten verrichten voor de vereniging.

●        Competitie
Voor (inhaal)competitiewedstrijden geldt eveneens dat alle spelers en het publiek van 18 jaar en ouder, een geldig coronatoegangsbewijs nodig heeft op het moment dat zij gebruik gaan maken van het terras, de kantine of de hal. De aanwezige barvrijwilligers moeten hierop controleren. Is er geen bardienst, dan is de captain van het thuisspelende team verantwoordelijk voor het scannen van de QR-code bij alle aanwezigen (spelers en publiek). Aan de captains van de teams vragen we om deze regels vooraf te communiceren met de tegenstanders.

●        Evenementen: ladderslotavond, wijnproeverij-toernooi, huldiging (jeugd)kampioen etc.
Voor georganiseerde interne evenementen geldt dat alle deelnemers en bezoekers bij het aanmelden gescand moeten worden door de organisatie. Zonder geldig toegangsbewijs kun je niet meedoen, ook niet wanneer je alleen buiten wilt spelen. Dit is namelijk later op de avond niet meer te controleren door de organisatoren.

Praktische uitvoering scannen
De controle op het coronatoegangsbewijs ligt dus bij trainers, barvrijwilligers, organisatoren en eventueel captains of hoofdhuurders indien er geen bardienst is.
Voor de barvrijwilligers geldt dat zij hiertoe gebruik kunnen maken van een mobiele telefoon, die hiervoor beschikbaar is gesteld. De QR-scanner app is hierop geïnstalleerd. Voor de andere personen geldt dat deze QR-scanner app gratis te downloaden is via de Appstore (IPhone) of de Playstore (Android telefoons). De werking is eenvoudig: 

  1. Druk in de CoronaCheck Scanner-app op 'Start scannen'.
  2. Vraag de bezoeker naar een QR-code in de CoronaCheck-app of op papier.
  3. Scan de QR-code met de camera van je telefoon.
  4. Is er een geldige code, dan verschijnt er een groen vinkje; is de code niet geldig, dan verschijnt er een rood vinkje.

Sporters of bezoekers die geen geldige QR-code kunnen laten zien, moeten de binnenruimte en/of het terras direct verlaten. Degene die de controle heeft uitgevoerd, heeft de volledige steun van het bestuur om de sporter/bezoeker hiertoe aan te sporen. Zo nodig kan contact opgenomen worden met een van de bestuursleden. 

Belangrijk: de scanner laat niet zien of je corona hebt gehad, gevaccineerd bent of negatief getest. Er wordt ook niets opgeslagen op de betreffende telefoon. Je privacy blijft daarmee gewaarborgd.
Meer informatie en uitleg over het scannen is te vinden via deze website. Wil je meer weten over het coronatoegangsbewijs, klik dan hier.

 Overige maatregelen
Een aantal maatregelen is niet gewijzigd, maar ook hier zal strikter op worden gehandhaafd.

  •  De 1,5 meter afstand blijft een dringend advies en wij vragen onze leden en bezoekers dit te respecteren.
  • Het terras en clubhuis moeten om 0.00 dicht zijn, óók tijdens evenementen zoals de competitie en de ladder slotavond. Dit wordt vanaf heden strikt gehandhaafd.
  • Natuurlijk gaan we er van uit, dat je thuis blijft bij klachten of als je in afwachting bent van een testuitslag.
  • Verder blijft het belangrijk om regelmatig handen te wassen, in je elleboog te niezen of hoesten, elkaar ruimte te geven en geen handen te schudden.

Gedeelde verantwoordelijkheid bestuur, trainers, leden en bezoekers
Met bovenstaande werkwijze proberen we als vereniging zo goed mogelijk aan onze maatschappelijke verplichting te voldoen. We realiseren ons dat we veel vragen van barvrijwilligers, van trainers, en van alle leden en bezoekers en dat niet iedereen het eens zal zijn met deze maatregelen.

Als bestuur voelen we ons niet geroepen om uitspraken te doen over nut en effectiviteit van deze maatregelen. Wij menen echter wel dat we gezien de sterke stijging in het aantal besmettingen, alles moeten doen om te voorkomen dat er bij TVB een cluster of brandhaard kan ontstaan wat mogelijk nog ernstiger gevolgen voor TVB en haar leden kan hebben.

Het bestuur vertrouwt er op dat alle sporters, bezoekers en vrijwilligers zich aan de bovenstaande regels zullen houden.  We rekenen er ook op dat, mocht je het er niet mee eens zijn, dat je niet de discussie aangaat met degenen die je QR-code willen scannen of die je aanspreken om de binnenruimtes of het terras te verlaten wanneer je geen geldig coronatoegangsbewijs hebt. Uiteraard kan elk lid zich bij vragen of opmerkingen melden bij een van de bestuursleden.

NB: Mocht er door een gemeentelijke handhaver (BOA of politie) worden geconstateerd dat iemand geen geldig coronatoegangsbewijs heeft, dan zullen alle eventuele boetes op het lid of de bezoeker worden verhaald.

Met sportieve groet,

Bestuur Tennis Vereniging Barendrecht

  

Downloads:

Bestuur nieuws Overzicht