Update corona: tennissen tot 17.00 uur

In de periode van 28 november tot en met (voorlopig) 18 december mag er na 17.00 uur niet meer getennist worden.  Dit geldt zowel voor de buitenbanen als voor de hal. 

Opnieuw moeten wij jullie opnieuw informeren over een verdere inperking van de tennismogelijkheden.  Het kabinet heeft afgelopen vrijdag 26 november besloten om Nederland in een ‘avond-lockdown’ te plaatsen. Voor TVB betekent dit dat in de periode van 28 november tot en met (voorlopig) 18 december na 17.00 niet meer gespeeld kan worden. Dit geldt zowel voor de buitenbanen als in de hal. Op 14 december zal het kabinet de effecten evalueren. 

Buitenbanen
De tijden waarop gesport kan worden zijn door de overheid gezet tussen 05.00 - 17.00 uur. Je kunt dus eventueel ook ‘s ochtends vroeg al je wekelijkse balletje komen slaan. Nu zullen de buren het niet prettig vinden als je al om 5 uur ‘s ochtends komt spelen, maar vanaf 8.00  uur kun je al wel terecht! Om 17.00 uur moeten alle buiten- en binnenbanen leeg zijn en moet iedereen het park verlaten hebben. 

Tennislessen
Alle tennislessen na 17.00 uur kunnen vanaf maandag 29 november geen doorgang meer vinden. Dit geldt ook voor de lessen die net na 17.00 uur zijn afgelopen. Trainer Bart van der Ploeg is momenteel hard aan het puzzelen met zijn trainers om te kijken welke lessen naar overdag of het weekend gehaald kunnen worden. Lessers krijgen hierover apart bericht; houdt de mail en de Sports Team Tennis App goed in de gaten! 

Halhuurders
Voor de vaste huurders die een baan huren tot 17.00 uur, ook in het weekend, verandert er op dit moment niets. De vaste huurders die wekelijks een baan huren na 17.00 uur, krijgen uiterlijk maandag a.s. een aparte brief met een intekenlijst voor alternatieve tijdstippen overdag in de hal voor de periode tot 19 december. Ook is er de mogelijkheid om de gemiste momenten in bv. de kerstvakantie of verderop in het jaar in te halen. 

Net zoals vorig jaar zal het bestuur haar uiterste best doen om binnen deze overmachtsituatie e.e.a. zo goed mogelijk te organiseren en het ongemak te beperken. Op dit moment is er nog geen zekerheid of de maatregelen na 19 december nog zullen voortduren. We vragen jullie vertrouwen dat we iedereen opnieuw op gepaste wijze  en binnen onze mogelijkheden tegemoet zullen komen. 

Incidentele halhuur, dus spontaan een uurtje in de hal spelen,  is de komende drie weken niet meer mogelijk. De huidige open plekken worden zoveel mogelijk ter beschikking gesteld aan de gedupeerde contracthuurders en lessende leden. 

Jeugd Wintertennis in de hal
De wekelijkse jeugduurtjes op zondagmiddag van 12-14 uur gaan niet door op zondag 5 december, zondag 12 december en zondag 19 december. Deze uren zullen worden gebruikt om de lessen uit de avonden naar te verplaatsen. 

Overige maatregelen blijven gelden

  • 1,5 meter onderlinge afstand, is verplicht voor iedereen die niet tot hetzelfde huishouden behoort. Dit geldt alleen buiten de banen, op de banen is dit niet nodig. 

  • Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder bij betreding van de hal, toiletten of kleedkamers. De hoofdhuurder en de trainers zijn verantwoordelijk voor het scannen van de QR-code.

  • Publiek (ook ouders) mag niet blijven wachten of kijken in de hal of langs de banen. 

  • Het clubhuis en de kleine kantine zijn voor iedereen gesloten. Spelers in de hal of ouders die hun kind komen brengen/halen moeten buiten wachten. De trainers halen de (jongste) kinderen op bij de deur en brengen ze daar ook weer terug. 

Kom niet naar TVB bij klachten! 
Het allerbelangrijkste voor iedereen: blijf thuis als je klachten hebt als verkoudheid, hoesten, loopneus of geur/smaakverlies etc. Laat je testen, ook als je al gevaccineerd bent, en blijft thuis tot je de uitslag hebt. Volg de regels van de GGD als je een huisgenoot hebt met corona. 

Verder blijft het belangrijk om regelmatig handen te wassen, in je elleboog te niezen of hoesten, elkaar ruimte te geven en geen handen te schudden. 

Het is nog niet voorbij
Opnieuw dus een flinke inperking van onze tennismogelijkheden en voor velen misschien een onbegrijpelijke en onwenselijke keuze. Het gros van onze leden speelt graag ‘s avonds en zal deze tennismomenten moeten missen. We hopen maar dat jullie in de mogelijkheid zijn om af en toe overdag een balletje te komen slaan! 

We durven geen uitspraken te doen over hoe de komende winter zal verlopen voor onze vereniging. Het enige wat we kunnen doen, is samen met jullie proberen te zorgen dat we veilig en gezellig kunnen spelen binnen de mogelijkheden die er zijn. 

We vertrouwen er op dat we met elkaar ook deze periode weer zullen doorstaan. En heb je vragen, opmerkingen, twijfels of kritiek, neem dan contact op met het bestuur.  

Blijf gezond, en hou vol! 

Met sportieve groet,
Bestuur Tennis Vereniging Barendrecht

NB: Mocht er door een gemeentelijke handhaver (BOA of politie) worden geconstateerd dat iemand geen geldig coronatoegangsbewijs heeft, dan zullen alle eventuele boetes op het lid of de bezoeker worden verhaald. 

Downloads:

Club nieuws Overzicht