Vrijwilliger van het jaar en ereleden

In het beleidsplan is een protocol opgenomen met betrekking tot ereleden en vrijwilligers. Graag besteden we in de komende ALV hier aandacht aan en daarvoor hebben we jouw hulp nodig! 

Erelid
TVB kent een aantal ereleden: leden die echt iets bijzonders hebben gedaan of betekent voor onze club. Hier is geen tijdslimiet of functie gekoppeld. Het gaat om echt buitengewone verdiensten voor de club. Een tweede reden kan zijn het langdurig 'klaar staan' voor de club. Daarbij kun je denken aan leden die zonder dat daar iemand om vraagt altijd bereikbaar zijn voor klussen/taken/adviezen en dat gedurende lange tijd doen. Dat kan dus ook gelden voor leden die langere tijd op een bijzondere manier een bepaalde functie hebben uitgeoefend. Tijd hoeft geen rol te spelen. Wat iemand gedaan heeft moet benoembaar zijn. Een onderbuikgevoel is niet genoeg.

Als TVB-lid kun je zelf een erelid voorstellen, die bij meerderheid in de ALV kan worden benoemd. Je kunt hiervoor uiterlijk 1 maart een voorstel met onderbouwing indienen bij de secretaris per mail.

Vrijwilliger van het jaar
Tijdens de ALV gaan we ook de vrijwilliger van het jaar kiezen: iemand die in het afgelopen jaar zich met bijzonder veel enthousiasme of opvallende wijze heeft ingezet voor de vereniging. Het bestuur draagt hiervoor 3 kandidaten voor en alle leden . Je kunt stemmen via dit formulier vanaf 5 februari.
Tijdens de ALV zullen we deze vrijwilliger bekend maken en extra in het zonnetje zetten. Jij stemt toch ook? Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan!

Club nieuws Overzicht