Corona update: clubhuis beperkt open

Tijdens de persconferentie van vandaag zijn weer enkele versoepelingen van de maatregelen aangekondigd vanaf 26 januari 2022. Voor TVB betekent dit ook een kleine verbetering. 

Clubhuis beperkt open, kleine kantine blijft gesloten

Het clubhuis inclusief de kleine kantine worden gezien als horeca en zou dus onder voorwaarden weer open mogen. Echter, bij TVB is er in deze winterperiode geen vast personeel of vrijwilligers aanwezig dat de maatregelen, zoals het controleren van het CTB en de vaste zitplaats, kan handhaven. Het bestuur heeft daarom besloten tot het volgende.

Kleine kantine blijft gesloten

  • De kleine kantine blijft voor iedereen (spelers, leden, ouders en overig publiek) gesloten.
    De toiletten kunnen wel gebruikt worden. 

  • Het is niet toegestaan om binnen in de kleine kantine te wachten tot de les gaat beginnen of is afgelopen. Ook is het niet toegestaan om nog even binnen na te praten met elkaar als spelers, ook al is je CTB voor het spelen al gescand. Ouders kunnen hun kind bij de buitendeur afzetten en weer ophalen; de trainers komen hier naar toe om de kinderen te halen en te brengen. 

Clubhuis beperkt geopend vanaf 26 januari

  • Het clubhuis is zoals altijd gesloten in de winterperiode. 

  • Voor de twee grote groepen huurders op de donderdag- en vrijdagavond wordt, eveneens zoals gebruikelijk, een uitzondering gemaakt. Ook voor trainers, vrijwilligers en kleinschalige evenementen, bijvoorbeeld van de recreatiecommissie of jeugdcommissie, kan in overleg met het bestuur een uitzondering gemaakt worden. 

  • Wanneer er gebruik gemaakt wordt van het clubhuis, geldt dat de hoofdhuurder, hoofdtrainer of organisator verantwoordelijk is voor het handhaven van de maatregelen, te weten: het scannen van het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13* jaar; een vaste  zitplaats voor iedere aanwezige; en het dragen van een mondkapje bij elke verplaatsing, bijvoorbeeld van en naar de bar of het toilet. Om 22.00 moet iedereen het clubhuis hebben verlaten. 

*Voor sportlocaties, dus bij tennis in de hal, geldt dat het CTB verplicht is voor iedereen vanaf 18 jaar

Alle overige maatregelen blijven van kracht en hiervoor verwijzen we jullie naar ons corona protocol. We rekenen weer op jullie medewerking! 

 

Club nieuws Overzicht