Bestuur

Het bestuur wordt benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar. Alle stemgerechtigde leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor een vacante bestuursfunctie. 

Een aantal taken in de taken worden uitgevoerd door vrijwilligers, meestal via commissies. Elk bestuurslid is als portefeuillehouder aanspreekpunt voor een of meerdere vrijwilligers of commissies. Bij vacatures in het bestuur verdelen de overige bestuursleden deze portefeuille.

 

TVB commissies Overzicht