ALV kiest nieuw bestuur TVB

Maandag 19 februari 2018 heeft de Algemene Leden Vergadering van Tennis Vereniging Barendrecht een nieuw bestuur gekozen. 

Het nieuwe bestuur zal bestaan uit voorzitter Leon van der Wilk (als opvolger van oud voorzitter Sjors Callenbach) , alsmede penningmeester Wouter Jansen en secretaris Colette Dams. Tevens zijn de algemene leden Danielle Beuzenberg (operationele zaken) en Erwin Lems (technische zaken) gekozen.  

De nieuw gekozen voorzitter Van der Wilk gaf aan trots te zijn op de nieuwe functie bij zo’n mooie vereniging. Uit handen van oud voorzitter Sjors  Callenbach kreeg Leon de voorzittershamer symbolisch overhandigd.  Op de druk bezochte ledenvergadering werden tevens de jaarrekening en de begroting goedgekeurd. Op 1 april zal het nieuwe buitenseizoen van start gaan.

Op de foto is de vorige voorzitter (rechts met bloemen Sjors Callenbach) en de nieuwe voorzitter (links met de voorzittershamer Leon van der Wilk)  te zien.

 

Downloads:

Club nieuws Overzicht