Uitbreiding te reserveren banen

Met ingang van heden is besloten dat alle banen vooraf weer via de app afgehangen kunnen worden, dus ook de banen 4,5 en 6. Hierbij blijven de regels voor de ladderbaan ongewijzigd. 

In de ALV was aangekondigd een pilot te doen met het vrij op de club kunnen afhangen van 4,5 en 6 (als er geen les was). Bij evaluatie van de pilot blijkt dit in de praktijk niet voldoende te werken. Daar momenteel de druk op de banen hoog is. heeft het bestuur dit besluit genomen. Zo hopen we dat meer mensen kunnen tennissen.   
Overigens blijven de andere voorwaarden gelden zoals het bevestigen op de club 5 minuten voor de wedstrijd start en het 1 keer op een dag spelen
Het bestuur heeft geconstateerd dat er tevens soms misbruik wordt gemaakt van andere pasjes van mensen die niet spelen of dit tijdelijk doen. We hebben hiervoor al een aantal waarschuwingen uitgedeeld en rekenen vanaf nu echt op ieders medewerking.
Overigens... in de daluren staan de banen nog vaak leeg, ...goed om te weten als het in je agenda past.

Veel speelplezier
Bestuur TVB

Club nieuws Overzicht