Nieuwe datum TVB Jubileumfeest: 5 november

Het jubileumfeest ter ere van het 65-jarig jubileum is verplaatst naar 5 november. Noteer de datum alvast in je agenda. 

2 juli 2021 bestond TVB 65 jaar, en op zaterdag 5 november kunnen we dit eindelijk vieren. In eerste instantie wilden we dit op 27 augustus vieren. Echter, door de vele vakanties is toch besloten een nieuwe datum te zoeken. Dit is dus 5 november geworden. 

Wat we precies gaan doen gaat de komende maanden bepaald worden. Maar gedacht wordt aan in ieder geval een groot feest met artiest(en). Wellicht worden ook nog andere (tennis)activiteiten georganiseerd. Er is in ieder geval budget gereserveerd in de begroting om er een groot feest van te maken. Leg 5 november dus alvast vast in je agenda om niets te missen. 

Hoewel er inmiddels een commissie gevormd is zijn we nog altijd op zoek naar goede ideeën voor de invulling van de dag. En uiteraard naar mensen die willen helpen met de organisatie. Iedereen die een steentje bij wil dragen wordt uitgenodigd om contact op te nemen met het bestuur. 

Club nieuws Overzicht