Nieuwe Led verlichting

De meeste van onze leden zullen het nog niet hebben opgemerkt, maar de verlichting op de buitenbanen zijn vervangen door LED verlichting. 

 

Een lang gekoesterde wens van het bestuur en vele van ons kwam in een stroomversnelling. De oude verlichtingsinstallatie begon veel problemen te geven en  ging daardoor ook geld kosten. Tijdens de afgelopen vakantie weken heeft de firma Oostendorp, onze installateur, de oude lampen vervangen door LED verlichting. Een natuurlijk uitstekende investering gezien de hoge energiekosten op dit moment en misschien ook in de toekomst. Op het moment dat ik dit stukje schrijf zullen er nog metingen gaan plaatsvinden, en de lampen nog na gesteld worden voor optimale verlichting. Ook zal er een schakeling gemaakt worden vanaf het afhangbord naar de lichtmasten. Van beide werkzaamheden zal je overigens geen hinder ondervinden.

Voor diegene die nog niet zolang lid zijn even een kleine terugblik in de tijd door Harry Spermon. Onze banen zijn natuurlijk niet altijd verlicht geweest. Het heeft tot 1985 geduurd voordat het bestuur zich bezig is gaan houden met verlichting op de buitenbanen. Door overbezetting van de banen in 1986 moest er iets gebeuren. In die tijd kon je in het voor- en najaar, als je geluk had, maar tot 20.00 spelen. Daarna werd het te donker.

Door het bestuur werd toen een voorstel aangenomen om voor 80.000 Gulden baan 1 t/m 6 te gaan verlichten. In 1987 werden de banen 1 t/m 6 van verlichting voorzien. Johan van Vilsteren, in die tijd een vooraanstaand lid, had de eer om de eerste bal te slaan in aanwezigheid van vele leden, die daarna ook de banen bezetten om te kijken hoe dat het met licht speelden. 

In 1989 werden de lichtmasten op de banen 7 t/m 9 neergezet, ook al omdat het aantal leden toenam. Sindsdien is ons park geheel voorzien van verlichting. In 2000 zijn alle armaturen vervangen ivm de glasramen die er uit vielen en een gevaar opleverde voor diegene die aan het spelen waren.  Hoe het komt dat ik bovenstaande weet? Ik was er zelf vanaf het begin bij. Nu is de cirkel weer rond en ook nu mocht ik er weer bij zijn.

Namens het bestuur en de commissie Accommodatie en eigendommen wensen we alle leden veel tennisplezier op onze LED-verlichte banen.

 

Club nieuws Overzicht