Voor in de agenda: ALV op maandag 13 maart

De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op maandag 13 maart en zal een wat andere opzet krijgen. 

De algemene ledenvergadering (ALV) is een belangrijk orgaan binnen de club dat bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, uit alle leden van de vereniging. In de ALV legt het bestuur verantwoording af en wordt er gestemd over allerlei besluiten. Hierbij kunnen de stemgerechtigde leden hun stem uitbrengen t.a.v. belangrijke besluiten. 

Dit jaar krijgt de ALV een wat andere opzet. Hierover volgt later nadere informatie. Ook de stukken zullen later onder alle leden worden verspreid. 

We hopen op een hoge opkomst deze avond, dus leg de datum alvast vast. 

 

Club nieuws Overzicht