Colette Dams gehuldigd bij Sportgala

Afgelopen vrijdag is Colette Dams gehuldigd als vrijwilliger van het jaar tijdens het Sportgala voor haar 7 jaren als bestuurslid en voor haar werk bij de jeugdcommissie eerder.

Het sportgala werd op 28 juni gehouden in het Kruispunt. Ze kreeg de prijs uitgereikt door de burgemeester. 

In de jaren als bestuurslid heeft ze als secretaris er mede voor gezorgd dat de vereniging weer op de kaart is gezet en zelfs landelijk vereniging van het jaar is geworden. Daar de presentatie deze avond in handen was van onze voorzitter Leon, was er voldoende informatie aanwezig om een extra vraag te kunnen stellen op het podium aan Colette. Het bestuur feliciteert Colette met deze waarderingsprijs.

Bestuur nieuws Overzicht