Vertrouwenspersoon TVB

TVB moet een veilige omgeving zijn. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige omgeving en veilige materialen, alle leden en vrijwilligers zich veilig moeten voelen.  Hierbij hoort ook het aanstellen van een vertrouwenspersoon bij wie medewerkers, jeugdleden en ouders terecht kunnen met vermoedens of kennis van seksueel misbruik, buitensluiten, discriminatie of ongewenst gedrag. Namens het bestuur is Ruud van Vreeswijk voor deze functie benaderd. 'Hij zal fungeren naast de huidige vertrouwenspersoon Sonja Jordaan. Zodoende is er een vrouwelijke en mannelijke vertrouwenspersoon.

We moeten er met elkaar alles aan doen om pesten, buitensluiten, discriminatie, ongewenst gedrag en seksueel misbruik te voorkomen. Het bestuur van TVB wil binnen onze tennisvereniging de zaken goed op orde hebben. Het bestuur heeft vervolgens Ruud aangesteld. Ruud stelt zich onder dit artikel aan jullie voor. Ruud is veel op de tennisvereniging aanwezig.  Ik nodig je uit om hem aan te spreken als jij je niet veilig voelt. Je kunt hem ook een mail sturen via het contactformulier op de website. Ruud neemt dan z.s.m. contact met jou op. TVB heeft minderjarige leden. De zorg voor een veilige omgeving is dan ook essentieel. We willen een situatie scheppen waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien. Verder moeten de andere leden bij TVB zich veilig voelen. We moeten ongewenst gedrag en seksueel misbruik voorkomen. Mochten hiervan signalen zijn, dan kan dit bij de vertrouwenspersoon worden gemeld.  Het bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid.. De KNLTB heeft samen met de sportkoepel NOC*NSF een toolkit ontwikkeld die verenigingen helpt een veilige omgeving te scheppen. 
Het bestuur bedankt ook Sjors Callenbach voor zij inzet als vertrouwenspersoon in de afgelopen periode.

 

 

 

 

 

 

 

Club nieuws Overzicht