Opnieuw getraind in reanimeren

Maandagavond 8 oktober lieten enkele TVB-ers zich bijscholen in het reanimeren met de AED.

Op deze avond, onder leiding van een ervaren docent vanuit de Hartstichting, konden deelnemers de vaardigheden van het reanimeren, beademen en het bedienen van de AED weer even bijspijkeren. Vol verve werd de voorgeschreven procedure met bijbehorende handelingen en uitspraken geoefend. Patient Henkie kon het gelukkig in alle gevallen navertellen.    

De AED van TVB hangt naast de herenkleedkamer. Achter de bar ligt ook een boekje van de hartstichting met een uitgebreide beschrijving van hoe te handelen in geval van hartstilstand.   

Club nieuws Overzicht