Inschrijven zomerlessen 2019

Ook komend seizoen kan er weer ingeschreven worden voor de buitenlessen op TV Barendrecht. De lessen starten maandag 1 april.  Let op: lidmaatschap bij TV Barendrecht & opgeven van het bondsnummer bij inschrijving is verplicht om te mogen lessen op onze banen. 

Hieronder staat een korte beschrijving  voor jeugdtraining en seniorentraining. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen de trainers besluiten om af te wijken van de genoemde groepsgrootte. De betreffende groepen zullen hierover vooraf geïnformeerd worden. 
Het inschrijven gaat ook dit seizoen digitaal. Als eerste kunt u kiezen voor het formulier voor senio-ren of jeugd, vervolgens word er om uw geboortedatum gevraagd. Als u dit invult komt automatisch de rest van het formulier naar boven.  Bij het jeugdformulier is de juiste categorie al ingevuld. Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u dat bij het kopje opmerkingen aan uw inschrijving toevoegen.

JEUGD
Voor jeugdleden worden er verschillende soorten trainingen aangeboden. Alle cursussen in groeps-verband duren 19 weken. Met privé lessen is het mogelijk een afwijkend aantal lessen af te nemen. Sinds vorig zomerseizoen hebben de trainers er voor gekozen om de groepsgrootte aan te passen naar een maximum van 6 kinderen. We hebben de laatste seizoenen gemerkt dat er in de grote groepen te weinig ruimte is voor individuele aandacht. Gezien het feit dat de lesmethodes zodanig zijn veranderd in de laatste jaren vinden wij dat het wenselijk is om de groepen zo min mogelijk gro-ter dan 6 te maken. De tarieven zijn wederom hoger dan vorig jaar door de gewijzigde btw tarieven.

Tenniskids
Kinderen onder de 12 jaar vallen onder het Tenniskids programma die Sports Team Tennis op  TV Barendrecht tijdens de trainingen toepast. Wij zullen bij het indelen controleren of uw kind voor de juiste kleur is ingeschreven. Als wij uw kind in een andere kleur willen hebben dan de huidige kleur zullen wij dit vooraf met u bespreken. 

Geel tennis
Ook voor de oudere jeugd is er weer voldoende lesaanbod . We bieden de mogelijkheid om in groe-pen van 4-6 kinderen te trainen. Voor degene die extra willen trainen bieden we ook de mogelijkheid om anderhalf lesuur te trainen. Mocht de situatie zich voor doen dat we de groepsgrootte moeten aanpassen zullen we dit in onderling overleg doen. We streven ernaar dat alle kinderen met leef-tijdsgenoten zullen trainen. Het speelniveau zal wel leidend blijven.

Senioren
Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) worden er trainingen aangeboden in kleine groepen of privé. Voor volwassenen kennen we twee verschillende cursussen. Er wordt een cursus van 10 weken of 19 we-ken aangeboden. Binnen deze cursussen komen alle slagen aan bod. Afhankelijk van de wensen van de cursisten kan er dieper in gegaan worden op specifieke slagen. Voor degene die echt de volledige aandacht van de trainer wil is het mogelijk om privé trainingen te volgen.

Opgeven 
Als u zich wilt opgeven voor tennisles kunt u via deze link naar het inschrijfformulier.  Klik op de button Jeugd of voor het inschrijven van kinderen tot en met 17 jaar en klik op de button Volwassen voor inschrijven van iedereen 18 jaar en ouder. 
Mocht u nog vragen hebben over het lesaanbod kunt u altijd contact opnemen met Bart van der Ploeg via info@sportsteamtennis.nl of 06-14 357 728 

We wensen u alvast een sportief seizoen! 

Downloads:

Club nieuws Overzicht