Verslag ALV 2019

Op 11 maart jl. vond de jaarlijkse ALV plaats. Hier werd door bestuur en commissies teruggeblikt op het afgelopen seizoen en vooruitgekeken naar het komend jaar.

De leden stemden tijdens deze bijeenkomst in met een aangepast voorstel voor uitbreiding van de B.S.O. Tot slot werd een toelichting gegeven op het puntensysteem, waarmee leden ook andere klussen kunnen inschrijven als alternatief voor de bardienst.

U kunt de presentatie en de notulen nalezen op deze pagina (Home > Over de club > Bestuur / Commissies > Notulen en Presentatie ALV ). U dient hiervoor eerst in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Mocht dit niet lukken, dan kunt u deze stukken ook opvragen bij de secretaris. De jaarrekening kunt u opvragen bij de penningmeester.

Club nieuws Overzicht