Club van 100

Club van 100

Tijdens de renovatie van de buitenbanen kwam de grote wens naar voren van de leden om een pad te krijgen tussen de banen 3 en 4 en ook 8 en 9. De financiele middelen van de club waren op dat moment helaas onvoldoende. Er is toen de club van 100 opgericht om dit pad te financieren. Vele leden en bedrijven hebben bijgedragen hetgeen geresulteerd heeft dat het pad er is gekomen.

Namens het bestuur wordt een ieder die hiervoor heeft bijgedragen hartelijke bedankt!