Brief bestuur m.b.t. gevolgen corona crisis

U heeft het ongetwijfeld meegekregen: de strikte maatregelen van de overheid in verband met het corona virus blijven in elk geval tot en met 28 april van kracht. Dit heeft ook voor onze vereniging verregaande consequenties. Hierover informeren wij u in deze brief. 

Toegang tot het park en gebruik banen en faciliteiten
De overheid heeft besloten om vooralsnog de sluiting van scholen, horeca en sportclubs te handhaven en de KNLTB en NOC-NSF staan achter dit besluit. Ondanks dat tennis bij uitstek een sport  is waarbij je op ruime afstand van elkaar kunt spelen, hanteert men een eenduidig beleid hierin voor alle sporten. Dat betekent helaas dat we elkaar voorlopig nog niet zullen treffen op ons mooie park. Met klem willen wij ook de jeugd verzoeken om ook niet op het minibaantje en de tennismuur te komen.

Competitie
De competitie had eigenlijk moeten beginnen aanstaand weekend, maar ook deze is helaas uitgesteld. De KNLTB gaat nu uit van een drietal mogelijke scenario’s, te weten de VJC te laten starten in het weekend van 8 mei, de VJC op te knippen in een deel voor en een deel na de zomer, of de VJC in zijn geheel te spelen na de zomer in plaats van de herfstcompetitie. Na 21 april a.s. neemt de KNLTB hierover een besluit. TVB zal de competitiebijdragen pas gaan innen nadat duidelijk is of en hoe de competitie gespeeld zal worden.

Contributie
U bent van ons gewend om in deze periode de jaarlijkse contributiefacturen te ontvangen. Met de contributie betaalt u voor het lidmaatschap van onze vereniging voor één jaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. En hoewel wij het betreuren dat we voorlopig nog niet mogen tennissen, hebben wij, mede op advies van de KNLTB, besloten de normale contributiebedragen toch nu te gaan innen. Immers, de reguliere kosten voor onder meer huur, loonkosten, verzekeringen en onderhoud van het park, lopen wel gewoon door. Deze situatie vraagt  om solidariteit om zo de continuïteit van onze club te kunnen waarborgen. Aan het eind van het jaar zullen wij het tennisjaar evalueren en met elkaar bekijken of een eventuele gedeeltelijke compensatie in bepaalde vorm mogelijk is. Wij hopen op uw begrip in deze.
Wel hebben wij er voor gekozen om de invoering van de Alles-in-1 Pakketten voor de jeugdleden, waarbij de contributie en lessen gecombineerd in een maandelijkse bijdrage zouden worden geïncasseerd, uit te stellen naar 2021. Meer hierover verderop in deze brief.

Wat betekent dit concreet?

  • Uiterlijk volgende week ontvangt u de jaarlijkse contributiefactuur voor de TVB-leden in uw gezin (jeugd en senior).
  • Afhankelijk van de door u opgegeven voorkeur wordt deze in een of twee termijnen automatisch geïncasseerd.

Bardiensten
Veel leden hebben hun bar -of andere diensten al ingevuld in onze bardienstplanner. Alle reeds ingevulde diensten tot en met 28 april zullen uit het systeem worden verwijderd. Had u zich al ingeschreven voor een dienst in deze maand, dan willen we u vragen om de diensten op een later moment in het jaar opnieuw in te vullen. 
Het kan zijn dat de sluiting nog verder wordt verlengd; daarom vragen we u om uw drie diensten wat verspreid door het jaar heen in te vullen, inclusief de maanden mei en juni.  Leden die zich na 28 april nog niet hebben ingeschreven voor hun bardiensten, zullen worden ingedeeld door de barcommissie. U kunt zich inschrijven via deze link.  Voor de leden die hebben aangegeven hun bardienst af te willen kopen, zullen wij de facturen hiertoe pas versturen nadat duidelijk is wanneer het park weer open gaat.

Tennisles
De trainers van onze tennisschool Sports Team Tennis staan in de startblokken om vanaf 29 april met de lessen te starten. Om toch een volledig seizoen te kunnen draaien is de planning van lesdata aangepast (o.a. met lesweken in de zomervakantie). Meer informatie hierover vindt u hier. Uiteraard worden er op het park maatregelen getroffen om uw kind of uzelf op een veilige manier te laten trainen. Heeft u zich nog niet ingeschreven, doe dit dan snel via het inschrijfformulier op de website van Sports Team Tennis.

Tennisjeugd Alles-in-Een pakketten
De bedoeling was om dit seizoen te starten met het Alles-in-Een concept voor de jeugdleden, waarbij contributie, zomer- en winterlessen en alle events in drie verschillende gecombineerde pakketten zouden worden aangeboden. In overleg met de tennisschool hebben wij besloten de invoering van Alles-in-Een uit te stellen tot volgend seizoen, dus per 2021. Dit betekent helaas ook dat de TOF-tennismiddagen op de vrijdagmiddag niet door zullen gaan. De jeugdcommissie en de trainers zullen, zodra meer duidelijk is over het verdere verloop van het seizoen, bekijken welke events er voor de jeugd georganiseerd kunnen worden. Wanneer u uw kind al had opgegeven voor een Alles-in-Een pakket, neemt u dan even contact op met de trainers om te bekijken welke zomerlessen u wilt afnemen.

Evenementen en toernooien
In de kalender van TVB stonden voor de komende maanden al de nodige events gepland. U zult begrijpen dat het altijd gezellige Paas Familie toernooi op 12 april geen doorgang kan vinden. Ook het 65+ toernooi van 22 april gaat niet door; de RC is van plan om dit te verplaatsen naar een moment later in het jaar.  Voor de overige geplande events na 28 april wachten wij de berichtgeving op 21 april af.

Vragen / opmerkingen / tips
Wij hopen u met deze brief voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd over de gevolgen van de corona crisis voor TVB. Via de nieuwsbrief en onze website houden we u verder op de hoogte als er nieuws is. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen. Ook voor alle tips en creatieve ideeën houden wij ons warm aanbevolen, bijvoorbeeld over hoe we nieuwe leden kunnen werven nu de open dag niet is doorgegaan, hoe we sponsoren betrokken kunnen houden etc. Maar ook: hoe houden we contact met elkaar en hoe kunnen we bijvoorbeeld elkaar helpen wanneer daar behoefte aan is. Meer dan ooit is dit de tijd om het warme clubgevoel naar elkaar toe uit te blijven stralen, zowel persoonlijk, als voor de vereniging!

Wij wensen u veel sterkte, kracht en goede gezondheid toe!

Bestuur Tennis Vereniging Barendrecht

 Voor vragen over:

Downloads:

Club nieuws Overzicht