Corona update vanuit het bestuur

De banen van TVB gaan op woensdag 29 april weer open voor de tennisjeugd. Via dit bericht informeren we u over deze eerste versoepeling van de Corona-maatregelen.

De integrale tekst van dit bericht is als PDF ook opgenomen onder aan dit bericht. 

Algemeen: sporten jeugd tot en met 18 jaar mag weer!Een fijn bericht voor al onze tennisjeugd: zij mogen onder begeleiding weer de baan op vanaf 29 april. Senior leden moeten helaas nog even wachten. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand meer te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar geldt deze maatregel nog wel: zij moeten onderling en van volwassenen buiten het eigen gezin 1,5 meter afstand proberen te houden.
Wij volgen zo veel mogelijk het Protocol Verantwoord Sporten voor de Jeugd van NOC-NSF en het Aanvullende Protocol voor Tennis van de KNLTB. Onze invulling en onze maatregelen zijn door het bestuur afgestemd met de wethouder van de gemeente Barendrecht.

Basisregels blijven geldenDe standaard richtlijnen blijven natuurlijk nog steeds van kracht:

  • Blijf thuis als je zelf (of iemand uit jouw huishouden) een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 C°), verlies van reuk of smaak.
  • Was voor en na het tennissen goed je handen
  • Probeer zo min mogelijk aan te raken met je handen, ook op het park en op de baan. Gebruik de scoreborden niet. Schud geen handen en geef geen high-fives.
  • Neem je eigen bidon / drinkfles mee en drink niet uit de fles van iemand anders.
  • Neem je eigen ballen mee voor het vrijspelen en markeer deze. 
  • Ga thuis naar het toilet voordat je gaat tennissen,
  • Maak gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik.

Banen en vrijspelenEr is voor gekozen om vooralsnog 6 buitenbanen open te stellen. Indien nodig kan dit aantal door het bestuur elk moment worden aangepast. De banen welke open worden gesteld voor de tennislessen en het vrijspelen vanaf 29 april zijn baan 2,3,4,5,6 en 9. Hier zullen de netten weer worden opgehangen.  Uitsluitend jeugdleden mogen hier op spelen. Ouders mogen dus niet samen met hun kind spelen.
Wanneer er lessen zijn, bepalen de trainers of en welke banen beschikbaar zijn voor het vrijspelen. Er hoeft niet te worden afgehangen voor het vrijspelen. Mocht het voorkomen dat alle banen bezet zijn, spreek dan met elkaar af hoe lang je gaat spelen en hou daarbij rekening met elkaar. Kom zo kort mogelijk voor het spelen naar de club en blijf niet hangen op het park of in de omgeving wanneer je klaar bent met spelen.
De baanverlichting zal worden uitgeschakeld.

Aantal jeugdleden per baan
Tot en met 12 jaar geldt dat er maximaal 6 kinderen per baan mogen spelen. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is maximaal 4 leden per baan, met 1,5 meter afstand. Op het minibaantje mag de jeugd tot en met 12 jaar met maximaal 4 personen spelen. Jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag hier met maximaal 2 personen spelen en dienen hierbij te letten op de 1,5 meter afstand. Bij de tennismuur mag je met maximaal 2 personen tot en met 12 jaar tegelijk spelen en maximaal 1 persoon  voor jeugd  van 13 tot en met 18 jaar. Het is niet toegestaan dat deze twee leeftijdsgroepen samen spelen op dezelfde baan. 
Samengevat:

Locatie Jeugd tot en met 12 jaar    Jeugd 13 t/m 18 jaar
Buitenbanen Max. 6 per baan Max. 4 per baan met 1,5 m afstand
Tennismuur Max. 2 Max. 1
Minibaan Max. 4  Max. 2 met 1,5 m afstand
Lessen Max. 6 per baan Max. 4 per baan met 1,5 m afstand

Tennisles
De trainingen voor de jeugd starten weer vanaf woensdag 29 april. Om toch een volledig seizoen te kunnen draaien hebben de trainers de planning van lesdata aangepast (o.a. met lesweken in de zomervakantie). Meer informatie hierover vindt u hier. Heeft u uw kind nog niet ingeschreven, doe
dit dan snel via het inschrijfformulier op de website van Sports Team Tennis.
Uiteraard worden er ook door de trainers maatregelen getroffen om de lessen voor uw kind  en de trainers zelf veilig te laten verlopen. Zo zullen er looproutes worden opgehangen om het halen en brengen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het is niet toegestaan voor ouders om het park te betreden en bij de lessen te komen kijken.

Clubhuis     Het clubhuis, de kantine en de kleedkamers blijven gesloten. Wel kan de jeugd (in noodgevallen!) gebruik maken van alleen het toilet van de hoofdingang. Daartoe worden de ledenpasjes van de jeugd voor deze toegangsdeur gedeblokkeerd. Zorg dus dat uw kind zijn of haar pasje mee heeft naar de training en laat uw kind voor de les thuis naar het toilet gaan. Wij hebben onvoldoende middelen en vrijwilligers om de toiletten meerdere malen per dag schoon te maken.

VoorjaarscompetitieDe KNLTB heeft besloten de Voorjaarscompetitie voor jeugd en senioren in zijn geheel te spelen na de zomer in plaats van de herfstcompetitie. De teams en gepubliceerde indelingen verschuiven daarmee door naar het najaar. Mochten er teams zijn die niet in het najaar willen spelen, dan kunnen zij zich terugtrekken. Eventueel biedt dit ruimte voor andere teams om zich alsnog in te schrijven.
De Technische Commissie zal binnenkort de captains hierover benaderen. Op deze pagina van de KNLTB vindt u al antwoorden van de meest gestelde vragen over de competitie.

BardienstenNa onze vorige brief zijn alle reeds ingevulde bardiensten tot en met 28 april verwijderd uit de bardienstenplanner. Omdat de maatregelen voorlopig gelden tot en met 19 mei, zullen ook de ingevulde bardiensten voor deze periode uit het systeem gehaald worden. Had u zich al ingeschreven voor een dienst in deze maand, dan willen we u vragen om de diensten op een later moment in het jaar opnieuw in te vullen, maar hier nog even mee te wachten tot 19 mei. U kunt zich inschrijven of uw inschrijving wijzigen via deze link
Voor de leden die hebben aangegeven hun bardienst af te willen kopen, zullen wij de facturen hiertoe pas versturen nadat duidelijk is wanneer het park weer open gaat.

Evenementen en toernooienIn de kalender van TVB stonden zoals elk jaar de nodige events gepland. De KNLTB heeft alle officiële toernooien tot en met 14 juni geannuleerd. Het bestuur van TVB heeft besloten om de recreatietoernooien tot en met eind juni uit te stellen. De clubkampioenschappen, die dit jaar waren gepland in de week van 13 tot en met 21 juni, zullen helaas evenmin door kunnen gaan in deze week. Een besluit over eventueel verplaatsen van de clubkampioenschappen en het laten doorgaan van het open toernooi en het jeugdkamp neemt het bestuur op 14 mei.

HandhavingWij begrijpen dat al onze leden, zeker met het mooie weer, staan te popelen om weer te gaan tennissen. De verleiding zal groot zijn om toch even een balletje te komen slaan. Wij vragen u dringend om dit niet te doen. Met de gemeente hebben wij afgesproken dat we onder bovengenoemde voorwaarden onze jeugd weer mogen laten spelen. Wanneer blijkt dat er toch senioren op het park gaan spelen, kan de gemeente besluiten om alsnog een algeheel verbod in te stellen. Hiermee benadeelt u de jeugdleden en de trainers, die daardoor hun werk niet kunnen doen. Bovendien riskeert u persoonlijk een boete van maximaal € 390 en een formele waarschuwing vanuit de vereniging. Natuurlijk hopen wij dat het zo ver niet zal komen en dat we met elkaar snel weer op de baan kunnen terugkeren.

Inkomsten en sponsorenZoals u kunt begrijpen, hebben alle maatregelen ook een behoorlijke financiële impact op onze vereniging. Ledenwerving is min of meer stil komen te liggen. Het mislopen van barinkomsten terwijl de vaste kosten wel doorgaan, zorgt er voor dat we zeer voorzichtig moeten zijn met onze uitgaven. TVB heeft gelukkig een aantal zeer trouwe sponsoren, vrijwel allemaal lokale ondernemers die in meer of mindere mate ook de gevolgen van de huidige situatie ondervinden. Om ook hen te steunen, zullen wij in de komende periode wat extra aandacht besteden aan het promoten van deze loyale sponsoren in de nieuwsbrief of mogelijk via een aparte mailing.  

Vragen / opmerkingen / tipsOok voor ons als bestuur is het een bijzondere periode. De afgelopen week is er druk onderling overlegd, met commissies, maar ook met KNTLB en gemeente.  Wij hopen u met deze brief  voldoende te hebben geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Via de nieuwsbrief en onze website houden we u verder op de hoogte als er nieuws is. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen.
Ook voor alle tips en creatieve ideeën houden wij ons nog steeds warm aanbevolen, bijvoorbeeld over hoe we nieuwe leden kunnen werven nu de open dag niet is doorgegaan, hoe we sponsoren betrokken kunnen houden etc.
En net als u hopen we dat we heel snel allemaal weer op de baan te mogen om een balletje te slaan. Ongetwijfeld zal dit dan nog een geruime periode op een andere wijze gaan dan we gewend zijn, maar in elk geval weer genietend van het mooie gravelpark van Tennis Vereniging Barendrecht!

Hou vol, blijf gezond en graag tot snel! 

Bestuur Tennis Vereniging Barendrecht

 Voor vragen over:

Downloads:

Club nieuws Overzicht