Brief vanuit het bestuur: iedereen weer de baan op!

Alle TVB-ers, jong en oud, mogen vanaf 11 mei weer tennissen. In deze brief legt het bestuur uit onder welke voorwaarden dit is toegestaan door de gemeente, in samenspraak met KNLTB en VSG. We doen een dringend beroep op alle leden en ouders/verzorgers om deze instructies goed te lezen en op te volgen. 

Beste leden,

Minder dan twee weken na onze vorige brief met betrekking tot het openstellen van de banen voor de jeugd, kwam het onverwachte maar fantastische nieuws: we mogen weer! Op 6 mei jl. vertelde premier Rutte dat ook volwassenen weer mogen tennissen. Uiteraard zal dit nog steeds gepaard moeten gaan met de nodige voorzorgsmaatregelen. Met een deel van deze maatregelen hebben we afgelopen 2 weken bij de jeugd al positieve ervaringen opgedaan. In deze brief vertellen we hoe we dit binnen TVB oppakken.

Algemeen: alle leden mogen weer de baan op!
Binnen TVB zullen we werken met een corona protocol en richtlijnen. De vereniging hanteert de richtlijnen zoals beschreven door het RIVM, de VSG en de KNLTB, waaronder het Protocol Verantwoord Sporten van NOC-NSF en het Aanvullend Protocol voor Tennis van de KNLTB. Onze invulling en onze maatregelen zijn door het bestuur afgestemd met de wethouder van de gemeente Barendrecht.  De gemeente heeft toestemming gegeven om weer open te gaan onder de voorwaarden van het protocol. Het bestuur van TVB heeft er voor gekozen om in de periode tot en met 1 juni te zorgen voor dagelijks toezicht door vrijwilligers, die als aanspreekpunt en toezichthouder fungeren. Zo willen we de eerste periode gebruiken om te zorgen dat we allemaal kunnen wennen aan de situatie. Ook houden we daarmee meer zicht op wat wel en niet werkt op onze vereniging.

Leeftijden
Er zijn geen leeftijdsgrenzen meer voor het mogen sporten, al wordt wel aan 70+ ers gevraagd om extra voorzichtig te zijn. Voor iedereen ouder dan 13 geldt de 1,5 meter afstandsregel  buiten het eigen huishouden. En per leeftijdsgroep zijn er maxima gesteld aan het aantal spelers per baan.

 

Locatie

Jeugd tot en met
12 jaar

Jeugd 13 tot en met
18 jaar

Senioren 18+

Tennisbanen

Geen maximum

Geen 1,5 m afstand nodig

Max. 4 

1,5 m afstand houden

Max. 2 per baan

1,5 m afstand houden (*)

Tennisles

 Geen maximum

Max. 4  met 1,5 m afstand**

Max. 4  met 1,5 m afstand**

Minibaantje

Max. 4

Max. 2  met 1,5 m afstand

Max. 2  met 1,5 m afstand

Tennismuur

Max. 2

Max. 1

Max. 1

Toezicht

Trainer of toezichthouder

Trainer of toezichthouder

Toezichthouder

Tijd

8.00 – 19.00 uur

8.00 – 23.00 uur

8.00 – 23.00 uur

 

Leeftijdsgroepen mogen NIET gemengd spelen op dezelfde baan (*)

 

*) Dubbelen is toegestaan met de mensen welke onder 1 dak wonen. Dit geldt ook voor de menging van leeftijdsgroepen.

** Tijdens de trainingen mogen er wel 4 spelers (+ de trainer) op 1 baan; de trainer houdt voor de oefeningen rekening met de  1,5 meter afstand.

Basisregels blijven gelden

De standaard richtlijnen blijven natuurlijk nog steeds van kracht:

 • Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk of smaak. Ga pas sporten nadat bij jou en/of je huisgenoten de klachten minimaal 24 uur weg zijn.
 • Blijf minimaal 14 dagen thuis als iemand uit jouw huishouden positief getest is op covid-19. Volg hierin het advies van de GGD.
 • Blijf thuis als je het corona-virus hebt gehad volgens een laboratoriumtest, minimaal 7 dagen na de uitslag van de test.           
 • Was voor en na het tennissen goed je handen.
 • Probeer zo min mogelijk aan te raken met je handen, ook op het park en op de baan. Gebruik de scoreborden niet. Schud geen handen en geef geen high-fives.
 • Neem je eigen bidon / drinkfles mee en drink niet uit de fles van iemand anders.
 • Neem je eigen ballen mee en markeer deze. Raak geen ballen aan van andere spelers en probeer in principe ballen zoveel mogelijk alleen met je racket te raken. 
 • Ga thuis naar het toilet voor en nadat het tennissen.
 • Douche thuis en kleed je thuis om (de kleedkamers zijn gesloten).
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik.
 • Hang thuis af (zie verderop in deze brief) en kom niet op goed geluk naar de baan.
 • Blijf zo kort mogelijk op het park: kom niet eerder dan 10 minuten voor het speel- of lesmoment en ga direct na afloop weg.

Op het park
Op het park is met pijlen aangeven wat de gewenste looprichting is, om zo veel mogelijk afstand te kunnen waarborgen. Geef elkaar de ruimte om te passeren en blijf niet stilstaan op  krappere plekken. Om zo min mogelijk ‘verkeer’ op het park te hebben, is het alleen voor spelers toegestaan om zich op het park te bevinden. Publiek bij de lessen of het vrijspelen is dus nog steeds niet toegestaan, zet uw kind of huisgenoot daarom af bij de ingang van het park en haal hem of haar daar ook weer op.

NB: we realiseren ons dat buurtbewoners en kinderen ook op het park rondlopen, doordat het park niet kan worden afgesloten. Het bestuur zal daarom ook naar hen een brief doen uitgaan om de maatregelen uit te leggen. De toezichthouders zullen optreden bij hinderlijk gedrag.

De banen
Vanaf maandag 11 mei gaan alle buitenbanen weer open voor gebruik door alle leeftijdsgroepen. De hal blijft gesloten, ook bij slecht weer. Zoals gebruikelijk zijn er van maandag tot en met zaterdag een aantal banen gereserveerd voor de tennislessen aan jeugd en senioren. Deze zijn geblokt in het afhangsysteem.
De scoreborden zijn weggehaald van de banen om hygiënische redenen. Wanneer u gebruik wilt maken van de bankjes op de baan, ga dan op aparte bankjes zitten.
U kunt spelen met uw eigen ballen. Er wordt wel aangeraden om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik
Na afloop van het spelen dient u de banen te vegen volgens de instructie. NB: sleep ook buiten de lijnen, en werk van buiten naar binnen om het gravel zoveel mogelijk binnen de lijnen te houden!

Tennisles
De trainingen starten weer vanaf maandag 11 mei. Om toch een volledig seizoen te kunnen draaien hebben de trainers de planning van lesdata aangepast (o.a. met lesweken in de zomervakantie). Meer informatie hierover vindt u hier. Er zijn nog slechts een beperkt aantal vrije lesplekken beschikbaar waarvoor u zich in overleg met Bart van der Ploeg kunt inschrijven. (zie nieuwsbericht op de website) Het is niet meer mogelijk om een eigen voorkeur voor trainer of tijdstip aan te geven.

Uiteraard worden er ook door de trainers maatregelen getroffen om de lessen voor u of uw kind  en de trainers zelf veilig te laten verlopen. Zo zijn er looproutes opgehangen om het halen en brengen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het is niet toegestaan voor ouders of anderen om het park te betreden en bij de lessen te komen kijken.

Afhangen
Conform de KNLTB voorwaarden van het corona protocol  moet er thuis worden afgehangen om vrij te kunnen spelen. Dit geldt vanaf dan ook voor de jeugdleden, die eerst wel het afhangbord moesten gebruiken.
Het thuis afhangen kan vanaf 10 mei, via de Clubapp of de TVB website. U moet hiervoor eerst inloggen met uw eigen gebruikersnaam. Er zal uiterlijk op 10 mei een instructie komen op de website waarbij stap voor stap wordt uitgelegd hoe dit werkt. Komt u er niet uit, neem dan contact via de mail tennishal@tvbarendrecht.nl  met Sjaak Brouns, die u hierbij kan ondersteunen.
Om het spelen voor iedereen mogelijk te maken heeft het bestuur besloten de vrijspeeltijd voorlopig te verlengen tot 45 minuten voor de enkelspelers. Er mag vooralsnog niet gedubbeld worden, m.u.v. gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen; ook dan geldt de 45 minuten speeltijd.  NB: gezinsleden dienen in dit geval ook twee enkelspelers af te hangen.
Elk lid mag maximaal 2x per week reserveren en kan dit maximaal 3 dagen vooruit doen; hierdoor heeft iedereen een kans om te kunnen spelen. Als u reserveert verwachten we dat u op het gereserveerde tijdstip aanwezig bent om te spelen. Neem uw tennispasje mee naar de baan; op verzoek van een toezichthouder moet u dit direct kunnen tonen.
Update: Het vegen van de banen moet binnen de 45 minuten speeltijd gereed zijn en dient u de baan te verlaten te hebben! Speel dus max 35-40min. Zo geeft u de nieuwe spelers ook de meeste gelegenheid om snel de baan op te gaan. Geef ruimte aan elkaar om met afstand te passeren.

Wij rekenen op een ieders sportiviteit om niet via omwegen toch vaker of langer te gaan spelen, bijvoorbeeld door het pasje of lidnummer van een ander lid in te geven. De toezichthouders vergelijken de reserveringen in het systeem met de spelers op de banen; wanneer misbruik wordt vermoed, zal dit aan het bestuur worden doorgegeven. Ook zal worden gecontroleerd of leden die thuis hebben gereserveerd ook daadwerkelijk komen spelen, zodat banen niet onnodig bezet worden gehouden.

Clubhuis en terras
Het clubhuis, de kantine en de kleedkamers blijven gesloten vooralsnog tot en met 1 september. Wel kan er (uitsluitend in noodgevallen!) gebruik gemaakt worden van alleen het toilet van de hoofdingang. Deze kan worden geopend met de tennispas.
Het terras mag mogelijk onder voorbehoud op 1 juni weer open. Het bestuur is nog in overleg met de gemeente of er dan ook weer iets genuttigd kan worden van de bar. Hierover volgt later meer informatie.

Toezichthouden en bardiensten
Tot en met heden is er door de trainers, de klusploeg en een klein clubje vrijwilligers gezorgd voor dagelijks toezicht voor de jeugdspelers, die al sinds 28 april mochten tennissen. Het bestuur heeft besloten om de bardiensten per direct te gaan inzetten als toezichtdiensten. Een instructie hiervoor is vindt u hier op de website. En omdat de bar zelf voorlopig (in elk geval tot 1 juni) niet open zal gaan, biedt dit ook een kans voor leden die het niet prettig vinden om achter de bar te staan, om wel hun vrijwilligerstaken uit te voeren. Voor bardiensten vanaf 1 juni geldt dat mogelijk een combinatie van toezicht en bediening op het terras wordt gevraagd.
U kunt zich inschrijven of uw inschrijving wijzigen via deze link.  Het systeem staat per heden open. De bardiensten vanaf 20 mei welke eerder zijn ingevoerd door leden zijn blijven staan. We verzoeken u de bardiensten conform eerdere instructies in te vullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 juni.
Leden die hebben aangegeven hun bardienst af te willen kopen, vragen wij om dit te heroverwegen in het licht van het bovenstaande. Vanaf 1 juni zullen wij de afkoopfacturen versturen.

Belangrijk: wanneer er geen toezicht is, kan er niet worden gespeeld en zal het park gedurende deze tijdblokken worden gesloten. Het is dus extra wenselijk om de diensten in de komende weken zo snel mogelijk te vullen. We doen hiervoor een beroep op alle senior leden om per ommegaande hun diensten in te vullen. Het systeem van de bardiensten kan hiervoor worden gebruikt.

Voorjaarscompetitie
De KNLTB heeft besloten de Voorjaarscompetitie voor jeugd en senioren in zijn geheel te spelen na de zomer in plaats van de herfstcompetitie. De teams en gepubliceerde indelingen verschuiven daarmee door naar het najaar. Mochten er teams zijn die niet in het najaar willen spelen, dan kunnen zij zich terugtrekken. Eventueel biedt dit ruimte voor andere teams om zich alsnog in te schrijven. 
De Technische Commissie zal binnenkort de captains hierover benaderen. Op deze pagina van de KNLTB vindt u al antwoorden van de meest gestelde vragen over de competitie.

Laddercompetitie
In tegenstelling tot wat er eerder is gecommuniceerd, zal de laddercompetitie nog niet per 11 mei van start gaan. Dit is in overleg met de organisator van de ladder, Wim Peels, en het bestuur besloten. De reden hiervoor is dat we zo de eerste drukte op de banen beter kunnen verwerken en het weer opstarten van het tennissen goed kunnen begeleiden. Op dit moment ziet het er naar uit dat we per 1 juni de ladder weer zullen opstarten, maar nadere informatie volgt zodra meer duidelijk is.

Evenementen en toernooien
In de kalender van TVB stonden zoals elk jaar de nodige events gepland. De KNLTB heeft alle officiële toernooien tot en met 14 juni geannuleerd. Het bestuur van TVB heeft besloten om de recreatietoernooien tot en met eind juni uit te stellen. De clubkampioenschappen, die dit jaar waren gepland in de week van 13 tot en met 21 juni, zullen helaas evenmin door kunnen gaan in deze week. Een besluit over eventueel verplaatsen van de clubkampioenschappen en het laten doorgaan van het open toernooi moet nog worden afgestemd met de KNLTB en technische commissie. Hierover volgt nader bericht.
Ook over het geplande jeugdkamp moet nog een besluit worden genomen in overleg met de jeugdcommissie.

Nieuwe leden
Het is een vreemde tijd om nu nieuw lid te zijn van een tennisvereniging. Normaal bruist het altijd van de activiteiten en de gezelligheid, nu is het lastiger om aansluiting te vinden bij andere leden. Het bestuur gaat met de commissie Ledenwerving en Binding in overleg om te kijken hoe we ook nu nieuwe leden goed kunnen introduceren binnen TVB. Bent u nieuw lid en heeft u nu vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur. Ook de trainers kunnen veel vertellen en uitleggen.
Heeft u vrienden, familie, kennissen die lid willen worden dan kan dit uiteraard nog steeds! 

Handhaving
Alle bovengenoemde zaken zijn opgenomen in het TVB Corona protocol. De laatste versie van dit protocol is beschikbaar op de website en ligt ook in geprinte versie in de centrale hal.
Zoals reeds benoemd zullen er dagelijks toezichthouders zijn die er op letten dat een ieder zich aan de regels houdt. Juist omdat er nog zoveel onzekerheden zijn rondom het virus, zijn de strenge regels nodig om besmetting en verspreiding te voorkomen. Ons protocol is afgestemd met de gemeente, maar deze kan altijd besluiten om de toestemming om te tennissen in te trekken wanneer zij meent dat er een gevaar voor de volksgezondheid kan optreden. We doen daarom een dringend beroep op alle leden om de regels uit het protocol en de aanwijzingen van de toezichthouders, bestuursleden en trainers op te volgen.
Doet u dit niet, dan benadeelt u de andere leden, en de trainers, die daardoor hun werk niet kunnen doen. Bovendien riskeert u persoonlijk een boete van maximaal € 390 én een strafblad, plus formele waarschuwing vanuit de vereniging.

Vragen / opmerkingen / tips
Ook voor ons als bestuur is het een bijzondere periode. De afgelopen week is er druk onderling overlegd, met commissies, maar ook met KNTLB en gemeente.  Wij hopen u met deze brief  voldoende te hebben geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Via de nieuwsbrief en onze website houden we u verder op de hoogte als er nieuws is. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen.
Ook voor alle tips en creatieve ideeën houden wij ons nog steeds warm aanbevolen, bijvoorbeeld over hoe we nieuwe leden kunnen werven nu de open dag niet is doorgegaan, hoe we sponsoren betrokken kunnen houden etc.

We hopen dat u allen weer heerlijk kunt gaan tennissen in de komende periode. Veel plezier, en graag tot ziens,
Met sportieve groet,

Bestuur Tennis Vereniging Barendrecht

 Voor vragen over:

 

Downloads:

Club nieuws Overzicht