Toegang tot het TVB Park

Het park is vrij toegankelijk voor iedereen. Het is door de gemeente niet toegestaan om hekken te plaatsen om het park af te sluiten. We proberen er voor te zorgen dat het park geen hangplek wordt en dat kan alleen maar als alle leden zich verantwoordelijk voelen voor wat er op ons park gebeurt.

Toegang Clubhuis

Het Clubhuis is toegankelijk voor alle leden en hun introducees. Het is echter voorwaarde dat het clubhuis is geopend door iemand die bardienst heeft of omdat Philip (de groundsman) aanwezig is. Verder kan het clubhuis alleen worden geopend door de trainers en een beperkt aantal bestuursleden. Alle andere leden hebben buiten de bardienst-uren alleen toegang tot de entreehal en toiletgroepen.

Lees meer

Toegang Hal

Toegang tot de hal via de buiteningang is vergrendeld. De procedure om deze te openen is hier beschreven.