60 jaar TVB

In 2016 vierde Tennisvereniging Barendrecht haar 60-jarig bestaan. De vereniging werd opgericht in 1956. Hier volgt een korte geschiedenis van de tussenliggende jaren.

Na de de oprichting in 1956 met 120 leden, kreeg de vereniging in mei 1959 de eerste 2 banen. 

In 1960 kwamen er 2 banen bij en het eerste clubhuis werd vervolgens in 1961 in gebruik genomen.

TVB sloot zich in 1963 aan bij de KNLTB.

In 1966 werden er weer 2 banen aangelegd. Toch is er in 1968 overgegaan op de introductie van klokken en is er een ledenstop afgekondigd vanwege de drukte. In 1969 werd baan nummer 7 geopend.

In 1972 werd een ballonhal over 2 banen geplaatst. Deze werd echter niet veel later door een storm kapot geblazen.

Het slepen van de banen wordt in 1973 verplicht gesteld en ook dat jaar werd het eerste Open Toernooi voor senioren gehouden. In 1974 werd tennis op zondag toegestaan.

In 1976 is de tennisvereniging samengegaan met een hockeyclub die ook op de locatie werd gevestigd. De verenigingsnaam veranderde in THVB en er werd een eerste hockeyveld aangelegd op de plek waar nu nieuwe huizen staan (Amaliaplantsoen). Een nieuw gezamenlijk clubhuis volgde in 1977. Een jaar daarop werden de laatste 2 tennisbanen verwezenlijkt.

De tennisclub bestond 25 jaar in 1981 en er werd overgegaan op verplichte bardiensten voor de leden.

Er werd in 1987 verlichting aangelegd voor (alleen) banen 1 tot en met 6 en als gevolg van een reeks inbraken kwam er een alarmsysteem op het clubhuis.

De geschiedenis herhaalde zich in 1990 toen er weer een ballonhal werd verwoest door storm.

In 1991 bestond THVB alweer 15 jaar. Ook werd er in dat jaar een sproei-installatie voor de tennisbanen aangelegd. Een jaar daarop volgde er een technische vooruitgang: het ledenbestand werd geautomatiseerd en er bleken de nodige missende leden te zijn.

1995 werd een tweede hockeyveld aangelegd is dit het jaar waarin de Laddercompetitie werd opgezet met 66 tennissende deelnemers. Dit zou in de jaren uitgroeien tot een groot succes met 350 deelnemers in 2016.

In 1999 werd het eerste hockeyveld vernieuwd en werd er een vaste tennishal voor 3 banen gebouwd.

 Het 40-jarig jubileum werd in 2001 zo uitbundig gevierd, dat gemeente en politie een feestverbod afkondigden.

De huisvesting werd te klein bevonden en de cultuurverschillen tussen beide verenigingen te groot zodat er in 2001 werd besloten dat de tennis- en hockeyvereniging uit elkaar gingen.

 Er wordt een nieuw clubhuis voor TVB gebouwd in 2009.

In de winters van 2012 en 2013 werd het oude hockeyveld omgetoverd tot een fantastische ijsbaan, hetgeen zorgde voor een grote toeloop.

In 2014 werd de mat van de tennishal beschadigd door wateroverlast.

2015 is het jaar waarin een aanvang werd gemaakt voor algehele vervanging van de 9 buitenbanen. Hierbij is besloten het park op te splitsen door middel van een nieuw looppad.

Het seizoen van 2016 werd geopend met het nieuwe park. Dit was tevens lustrumjaar "60 jaar TVB".