60 jaar TVB

In 2022 vierde Tennisvereniging Barendrecht haar 65(+1)-jarig bestaan. De vereniging werd opgericht in 1956. Hier volgt een korte geschiedenis van de tussenliggende jaren.

TVB is opgericht op 2 juli 1956 met 120 leden. Toch duurt het nog even voor er gespeeld kan worden. Pas op 27 mei 1959 worden de eerste twee banen geopend. Een jaar later volgen er nog 2 banen, en wordt het eerste clubtoernooi gespeeld op het tennispark. In 1961 wordt het eerste clubhuis in gebruik genomen. Ook de jeugd krijgt een eigen toernooi dat in 1962 voor het eerst gespeeld wordt. Met het lidmaatschap van de KNLTB in 1963 is TVB een volwaardige tennisclub. 

De club groeit gestaag en in 1966 worden er weer 2 banen aangelegd. Toch is het in 1968 nodig om, naast een ledenstop, ook klokken voor maximale speeltijd te introduceren vanwege de drukte. In 1969 wordt ook baan nummer 7 geopend.

Al snel ontstaat de wens om ook in de winter te kunnen tennissen. Daarom wordt in 1972 een ballonhal over 2 banen geplaatst. Deze wordt echter niet veel later door een storm kapot geblazen.

Het slepen van de banen wordt in 1973 verplicht gesteld en ook wordt dat jaar het eerste Open Toernooi voor senioren gehouden. In 1974 werd tennis op zondag toegestaan.

In 1976 gaat de tennisvereniging samen met de hockeyclub die ook op de locatie wordt gevestigd. Hierdoor ontstaat de “Tennis- en Hockeyvereniging Barendrecht” (THVB). Een eerste hockeyveld wordt aangelegd op de plek waar nu nieuwe huizen staan (Amaliaplantsoen). Een nieuw gezamenlijk clubhuis volgt in 1977. Een jaar daarop worden de laatste 2 tennisbanen verwezenlijkt.

In 1981 bestaat de tennisclub 25 jaar en wordt er overgegaan op verplichte bardiensten voor de leden.

Om aan de groeiende vraag te voldoen wordt in 1987 verlichting aangelegd voor (alleen) banen 1 tot en met 6. Toch is er niet alleen goed nieuws: als gevolg van een reeks inbraken wordt voor het eerst een alarmsysteem op het clubhuis aangebracht. Tevens herhaalt de geschiedenis zich in 1990 als wederom een ballonhal wordt verwoest door storm.

Het jaar 1991 is een jubileumjaar. De tennisvereniging bestaat 35 jaar en de hockeyvereniging, en daarmee THVB, bestaat alweer 15 jaar. Ook wordt er in dit jaar een sproei-installatie voor de tennisbanen aangelegd. Een jaar daarop volgt er een technische vooruitgang: het ledenbestand werd geautomatiseerd.

In 1995 wordt een tweede hockeyveld aangelegd. Ook werd in dit jaar de Laddercompetitie opgezet met 66 tennissende deelnemers. Deze competitie groeit in de loop der jaren uit tot een groot succes met bijna 400 deelnemers in 2022.

In 1999 wordt het eerste hockeyveld vernieuwd en werd er een vaste tennishal voor 3 banen gebouwd. Deze wordt geopend met een optreden van Paul de Leeuw.

In 2001 vindt het 40-jarig jubileum plaats. Dit wordt gevierd met een optreden van Guus Meeuwis op het jubileumfeest. 

De huisvesting wordt te klein bevonden en de cultuurverschillen tussen de hockey- en tennisvereniging te groot zodat er in 2001 wordt besloten dat de tennis- en hockeyvereniging uit elkaar gaan. Er wordt een nieuw clubhuis voor TVB gebouwd in 2009.

In de winters van 2012 en 2013 wordt het oude hockeyveld door het klusteam omgetoverd tot een fantastische ijsbaan, hetgeen zorgt voor een grote toeloop.

schaatsbaan_1.png

In 2014 wordt de mat van de tennishal beschadigd door wateroverlast. 2015 is het jaar waarin een aanvang werd gemaakt voor algehele vervanging van de 9 buitenbanen. Hierbij is besloten het park op te splitsen door middel van een nieuw looppad.

Het seizoen van 2016 wordt geopend met het nieuwe park. Dit was tevens lustrumjaar "60 jaar TVB". 

 

In 2019 komt ook TVB in een turbulente tijd terecht met het Corona-virus. Er worden vele maatregelen aangekondigd en er zijn liefst 24 Corona-protocollen nodig om met de steeds veranderende regels om te gaan. Toch komt TVB zeer goed uit deze periode en ziet de vereniging zelfs haar ledenbestand aanzienlijk groeien.  

De ultieme bevestiging hiervan krijgt TVB in 2021 wanneer de vereniging door de KNLTB wordt uitgeroepen tot Vereniging van het jaar, en Bart van der Ploeg wordt uitgeroepen tot Tennisleraar van het jaar. De kroon op het werk van het bestuur, de trainer(s), vrijwilligers en leden. 

Begin 2022 kunnen alle maatregelen losgelaten worden en kunnen de leden weer ouderwets genieten van “TVB als tweede huis”. Ook kan daarmee, met een jaar vertraging, eindelijk het 65(+1)-jarig jubileum gevierd worden met een groot feest in het clubhuis.

tvb_66_jaar_2.jpeg