Privacy Protocol

Privacy of de AVG: wie heeft er niet over gehoord. Bijna dagelijks in het nieuws, elke dag mailtjes van bedrijven die vragen of ze u nog mogen mailen. Ook voor TVB geldt dat we aan de richtlijnen rondom privacy moeten voldoen.

TVB werkt, net als andere verenigingen, met persoonsgegevens. Nu is wat wij van u bewaren, maar heel beperkt: we hebben in basis uw adres- en telefoon/email gegevens en uw geboortedatum, en de foto die op uw bondspas staat. Van degene die het (familie)lidmaatschap betaalt, weten we het banknummer. Wanneer u lid wordt of bent van TVB, wordt u ook automatisch bondslid bij de KNLTB: daarom geven we uw gegevens ook aan hen door. Van de KNLTB krijgen we vervolgens uw bondsnummer en speelsterkte en dit staat daarna ook in onze ledenadministratie . Echt 'bijzondere' persoonsgegevens, zoals medische informatie, hebben we niet nodig. 

Als vereniging hebben wij deze informatie nodig om de ledenadministratie te voeren, contributie te heffen, u te informeren over activiteiten en ander nieuws en om de verschillende activiteiten te organiseren. Ook vinden we het belangrijk dat leden elkaar weten te bereiken zodat ze kunnen afspreken: dat is de reden dat - na inloggen - u de ledenlijst kunt inzien via de clubapp en de website. U kunt overigens altijd zelf bepalen wat andere leden kunnen zien  en wat wij aan u mogen sturen, door in te loggen op de website. Op uw persoonlijke pagina kunt u dit aangeven.

Er worden  regelmatig foto's gemaakt van evenementen bij TVB. Deze gebruiken we ter promotie van de vereniging maar ook om u en andere leden te laten zien hoe gezellig het is op onze club! Wanneer u niet wilt dat u of uw kinderen op de foto staan, kunt u dit natuurlijk altijd aangeven. Wij zullen de foto's dan direct verwijderen of aanpassen. 

Een enkele keer vraagt een commissie om nog wat nadere informatie bij inschrijving voor een evenement, zoals of er allergie of medicijngebruik is voor een jeugdlid dat meegaat op kamp. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het organiseren van het betreffende evenement en worden na afloop van het evenement verwijderd. 

Tot slot hebben we op het park, in en om het clubhuis, camera's hangen. Deze zijn geplaatst n.a.v. een aantal vervelende inbraken en vandalisme voorvallen. We hopen dat hier een preventieve werking van uit gaat; maar mocht het nodig zijn omdat er weer iets gebeurt, dan kunnen we hopelijk met behulp van de beelden de daders opsporen. Deze beelden gaan dan ook eventueel naar de politie. Er zijn maar een paar mensen die toegang hebben tot de beelden en dit kan alleen via een beveiligde verbinding. 

Uiteraard gaan wij als vereniging zo zorgvuldig mogelijk om met alle gegevens en vragen we dit ook van onze commissieleden en bedrijven (zoals AllUnited en de KNLTB) waar we mee samenwerken. We hebben voor de ledenadministratie duidelijke afspraken over wie bij welke gegevens mag. 

Alle regels rondom privacy en de AVG zijn opgeslagen in het privacy protocol, dat door het bestuur is vastgesteld. Dit reglement is opgesteld op basis van een model reglement van de NOC NSF, die het zorgvuldig heeft getoetst. 

Mocht u  vragen of opmerkingen over dit onderwerp hebben, neemt u dan contact op met het bestuur. 

Downloads:

Ledeninformatie Overzicht