Contributies en voorwaarden

Hier vind je alles over de contributies, kosten, voorwaarden en eventuele kortingen.

 

Contributie

Categorie Leeftijd Jaarcontributie Bij inschrijving na 1 september
Senioren    26+    €167,50 €83,75
Jongvolwassenen    18-25    €125,00    €62,50
Junioren    10-17    €110,00    €55,00   
Jeugd    4-9    €65,00    €32,50

Kosten en kortingen

Basislidmaatschap 18+    €32,50   
Bardienstafkoop (3 diensten)    €90,00   
Barboete (no-show bij bardienst)    €50,00
Competitie voor- en/of na-jaar junior p.p.    €15,00
Competitie 18+ per team voorjaar    €150,00   
Competitie 18+ per team najaar  €100,00
 Inschrijfkosten    €20,00
 Nalevering/extra tennispas €7,50
 Gezinskorting 3 leden €30,00
 Gezinskorting 4 of meer leden €45,00

Voorwaarden

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 • De contributies gelden voor de leeftijd die leden tijdens het verenigingsjaar bereiken.
 • Wanneer er uit één gezin meerdere personen lid zijn zal er een gezinskorting worden toegepast. Voorwaarde hierbij is dat alle leden op hetzelfde adres woonachtig zijn.
 • Het lidmaatschap geldt voor een verenigingsjaar.
 • Opzeggingen van het lidmaatschap dienen voor 31 december per mail kenbaar gemaakt te zijn bij de ledenadministratie. 
 • Wanneer er wordt opgezegd na 31 december is voor het nieuwe verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd.
 • Opschorten van het lidmaatschap(basislidmaatschap) is alleen mogelijk in de volgende gevallen en bij melden voor aanvang van het seizoen:
  • Langdurige blessure
  • Zwangerschap
  • Ernstige/langdurige ziekte

Bardienst

 • Ieder seniorlid heeft de plicht 3 bardiensten te voldoen, indien men hier geen gevolg aan wil geven dan is een bedrag van € 90 verschuldigd. Dit dient middels een mail aan bar@tvbarendrecht.nl gemeld te worden voorafgaand aan het seizoen (dus voor 1 april)
 • Voor elke geplande bardienst, die niet wordt uitgevoerd, zonder aantoonbaar overleg met de barcommissaris, wordt een boete in rekening gebracht van € 50.
 • Seniorleden vanaf 70 jaar dienen 1 bardienst per jaar te vervullen en leden vanaf 76 jaar hebben vrijstelling voor de bardiensten.

 

 

Ledeninformatie Overzicht