Soorten Lidmaatschap & Contributie

Hier vind je alles over de contributies, kosten, voorwaarden en eventuele kortingen.

 

Contributie

TVB heeft verschillende soorten lidmaatschappen voor verschillende leeftijdscategorieen. 

Categorie Leeftijd Jaarcontributie Bij inschrijving na 1 september
Senioren    26+    €172,50 €86,25
Jongvolwassenen    18-25    €128,50 €64,25
Junioren    10-17    €113,00 €56,5
Jeugd    4-9    €67,00    €33,50

Dit zijn de tarieven voor 2024. 

Hierbij is het belangrijk het volgende in acht te nemen:

 • Het lidmaatschap geldt voor een verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 • De contributies gelden voor de leeftijd die leden tijdens het verenigingsjaar bereiken.
 • Opzeggingen van het lidmaatschap dienen voor 31 december per mail kenbaar gemaakt te zijn bij de ledenadministratie.  Wanneer er wordt opgezegd na 31 december is voor het nieuwe verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd.
 • Wanneer er uit één gezin meerdere personen lid zijn zal er een gezinskorting worden toegepast. Voorwaarde hierbij is dat alle leden op hetzelfde adres woonachtig zijn.
 • Indien het lidmaatschap ooit is opgezegd en je wil weer lid worden, dan zijn wij genoodzaakt om wederom inschrijfgeld te innen.
 • Opschorten van het lidmaatschap(basislidmaatschap) is alleen mogelijk in overleg met de penningmeester in de volgende gevallen en bij melden voor aanvang van het seizoen:
  •  Langdurige blessure
  • Zwangerschap
  • Ernstige/langdurige ziekte

Heb je nog vragen over het lidmaatschap. Neem dan contact op met  ledenadministratie@tvbarendrecht.nl.

Kosten en kortingen

De volgende kosten & kortingen zijn van toepassing:

Basislidmaatschap 18+    €32,50   
Bardienstafkoop (3 diensten)    €90,00   
Barboete (no-show bij bardienst)    €50,00
Competitie junior per team per seizoen  €75,00
Competitie 18+ per team voorjaar vrijdagavond €150,00   
Competitie 18+ per team voorjaar donderdag, zaterdag of zondag    €175,00
Competitie 18+ per team najaar  €150,00
 Inschrijfkosten    €20,00
 Nalevering/extra tennispas €7,50
 Gezinskorting 3 leden €30,00
 Gezinskorting 4 of meer leden €45,00

Bardienst

 • Ieder seniorlid heeft de plicht 3 bardiensten te voldoen, indien men hier geen gevolg aan wil geven dan is een bedrag van € 90 verschuldigd. Dit dient middels een mail aan bar@tvbarendrecht.nl gemeld te worden voorafgaand aan het seizoen (dus voor 1 april)
 • Voor elke geplande bardienst, die niet wordt uitgevoerd, zonder aantoonbaar overleg met de barcommissaris, wordt een boete in rekening gebracht van € 50.
 • Seniorleden vanaf 70 jaar dienen 1 bardienst per jaar te vervullen en leden vanaf 76 jaar hebben vrijstelling voor de bardiensten.

 

 

Ledeninformatie Overzicht