Jeugdcommissie TV Barendrecht

TV Barendrecht heeft een enthousiaste jeugdcommissie. 

De jeugdcommissie is de spil in het jeugdbeleid. Naast het ontwikkelen van het beleid in afstemming met het bestuur, zorgt de JC er voor dat de doelen die gesteld zijn behaald worden of waar nodig aangepast. Dit houdt in dat zij zorg dragen voor voldoende activiteiten, communicatie tussen JC en bestuur, trainers, TC, leden, sponsor/pr commissie en (nieuwe)leden administratie en inzicht krijgen in de behoefte van de jeugd binnen de TVB.

Er is gekozen om te werken met een relatief kleine jeugdcommissie, en een aantal werkgroepjes die vaste onderdelen (zoals bijvoorbeeld de competitie, het kamp e.d.) gaan trekken. Dit voorkomt dat er ouders niet willen toetreden tot de jeugdcommissie omdat zij opzien tegen bijvoorbeeld te hoge tijdsinvestering vanwege o.a. regelmatig vergaderen. 

De jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Vacature

  • Vacature

  • Caroline Kap

  • Carolien Mulder

  • Frits Muller (voorzitter)

activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden zijn:

carnavalstoernooi
familie paastoernooi
jeugdkamp
jeugdcompetitie
club kampioenschappen
open toernooi
sinterklaastoernooi
TOF tennis

Per activiteit wordt er een werkgroep samengesteld die de activiteit zal organiseren aangestuurd door de JC

Wil je ook (af en toe) helpen bij activiteiten die de JC organiseert? Meld je dan aan bij een van de leden of kom eens kijken. 

Mocht je het leuk vinden als jeugdlid om mee te denken over activiteiten voor de jeugd, geef je dan op de bij JC.