Jeugdcommissie TV Barendrecht

TV Barendrecht heeft een enthousiaste jeugdcommissie. 

De jeugdcommissie is de spil in het jeugdbeleid. Naast het ontwikkelen van het beleid in afstemming met het bestuur, zorgt de JC er voor dat de doelen die gesteld zijn behaald worden of waar nodig aangepast. Dit houdt in dat zij zorg dragen voor voldoende activiteiten, communicatie tussen JC en bestuur, trainers, TC, leden, sponsor/pr commissie en (nieuwe)leden administratie en inzicht krijgen in de behoefte van de jeugd binnen de TVB.

Er is gekozen om te werken met een relatief kleine jeugdcommissie, en een aantal werkgroepjes die vaste onderdelen (zoals bijvoorbeeld de competitie, het kamp e.d.) gaan trekken. Dit voorkomt dat er ouders niet willen toetreden tot de jeugdcommissie omdat zij opzien tegen bijvoorbeeld te hoge tijdsinvestering vanwege o.a. regelmatig vergaderen. 

De jeugdcommissie 2019 bestaat uit de volgende leden:

  • Hans-Peter Moen
  • Harold de Kruijf
  • Colette Dams 
  • Walter Garritsen
  • Sabine Post - Wijdeveld

De jeugdladder en de winterhussel worden georganiseerd door John van der Arend en Iris Lauinger. 
Het open jeugdtoernooi wordt georganiseerd door de jeugdcommissie samen met enkele enthousiaste vrijwilligers. Ook wordt er actief samengewerkt met de trainers en natuurlijk het WhoZnext Team, de eigen jeugdraad van TVB.

Wil je ook (af en toe) helpen bij activiteiten die de JC organiseert? Meld je dan aan bij een van de leden of kom eens kijken.