Commissies

Vanuit het principe “TVB is van ons allemaal” dragen de leden gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de verschillende taken die moeten worden uitgevoerd in de vereniging. Dit gebeurt vaak vanuit een aantal commissies. Ook zijn er diverse vrijwilligers actief met meer incidentele zaken, soms onder aansturing van een commissie of rechtstreeks door het bestuur.

Technische CommissieDe technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid ten behoeve van indeling competitieteams en selectie binnen TVB. De taken van de technische commissie bestaan uit het organiseren van de voor- en najaarscompetitie, het open toernooi en de clubkampioenschappen. 

Contact: technischecommissie@tvbarendrecht.nl

Recreatie CommissieDe recreatiecommissie zorgt voor alle recreatieve toernooien gedurende het jaar. Als richtlijn hanteert men minimaal 3 buiten- en 3 binnen toernooien te organiseren. Ook heeft ze een ondersteunende rol bij overige clubactiviteiten als de clubkampioenschappen. Tenslotte organiseert deze commissie de feesten tijdens de competitie, open toernooi en clubkampioenschappen.

Contact: recreatiecommissie@tvbarendrecht.nl

Accomodatie CommissieDe accommodatiecommissie verzorgt de accommodatie van TVB. Denk daarbij aan het clubhuis, het terras, de hal en de banen. Dit doet zij in samenwerking met de groundsman en het klusteam. 

Contact: accommodatie@tvbarendrecht.nl

HalcommissieDe halcommissie verzorgt in de winterperiode alles rondom de verhuur van de binnenbanen, zoals de planning, reserveringen en facturering. In de zomerperiode kunnen de leden zelf afhangen. 

Contact: tennishal@tvbarendrecht.nl

SponsorcommissieDe sponsorcommissie zorgt voor het vinden van bedrijven/personen die een financiële bijdrage of een bijdrage in natura leveren. Ook onderhoudt deze commissie alle contacten met de sponsoren.

Contact: sponsors@tvbarendrecht.nl

ICT CommissieDe ICT commissie houdt zich bezig met de digitale infrastructuur van de vereniging. Dit omvat onder meer het softwarepakket waar de ledenadministratie, afhangsysteem, barplanning, website en nieuwsbrieven in zijn opgenomen; de internet- en televisieverbindingen; alarm- en toegangssystemen; etc.

Contact: ict@tvbarendrecht.nl 

Communicatie CommissieTVB beschikt over verschillende communicatiekanalen. Denk daarbij aan de website & nieuwsbrief, social media, offline media (zoals bijvoorbeeld de Schakel), maar ook diverse schermen op de club. De communicatie commissie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie op de verschillende kanalen.

Contact: communicatie@tvbarendrecht.nl

Commissie Ledenwerving & BindingEen gezonde vereniging heeft voldoende (actieve) leden nodig en zal zich om voort te kunnen bestaan moeten inspannen om nieuwe leden te werven en bestaande leden te binden. De Commissie Ledenwerving & Binding speelt hierin een initiërende, coördinerende en uitvoerende rol. Zo organiseert zij o.a. de jaarlijkse open dag en ZomerChallenge, maar ook de speciale “toss-avonden” voor nieuwe leden. 

Contact: info@tvbarendrecht.nl

JeudcommissieDe jeugdcommissie is de spil in het jeugdbeleid. Naast het ontwikkelen van het beleid in afstemming met het bestuur, zorgt de JC er voor dat de doelen die gesteld zijn behaald worden of waar nodig aangepast. Dit houdt in dat zij zorg dragen voor voldoende activiteiten, communicatie tussen JC en bestuur, trainers, TC, leden, sponsor/pr commissie en (nieuwe)leden administratie en inzicht krijgen in de behoefte van de jeugd binnen de TVB.

Contact: jeugdcommissie@tvbarendrecht.nl

Bar & Keuken CommissieDe bar & keuken commissie zorgt voor alle zaken rondom de bar & keuken. Er wordt elk seizoen een bar- en keukenrooster gemaakt en onder leiding van deze commissie wordt de indeling gemaakt. Ook worden de inkopen verzorgd zodat altijd voldoende op voorraad is. 

Contact: bar@tvbarendrecht.nl

KascommissieDe jeugdcommissie is de spil in het jeugdbeleid. Naast het ontwikkelen van het beleid in afstemming met het bestuur, zorgt de JC er voor dat de doelen dDe kascommissie controleert jaarlijks de financiële verantwoording van het bestuur. Zij wordt gekozen door de ALV en verleent het bestuur jaarlijks decharge middels een verslag.

VertrouwenspersonenTVB moet een veilige omgeving zijn. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige omgeving en veilige materialen, alle leden en vrijwilligers zich veilig moeten voelen. We moeten er met elkaar alles aan doen om pesten, buitensluiten, discriminatie, ongewenst gedrag en seksueel misbruik te voorkomen.

Om hier mede op toe te zijn heeft TVB twee vertrouwenspersonen bij wie medewerkers, senior leden, jeugdleden en ouders terecht kunnen met vermoedens of kennis van seksueel misbruik, buitensluiten, discriminatie of ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen zijn:

  • Sandra Wennekendonk
  • Ruud van Vreeswijk

De vertrouwenspersonen zijn inhoudelijk onafhankelijk maar rapporteren wel aan het bestuur. 

Contact: vertrouwenspersoon@tvbarendrecht.nl

TVB commissies Overzicht