Beleidsplan

Het bestuur van TV Barendrecht werkt met een meerjarig beleidsplan, dat koers geeft aan de keuzes die gemaakt worden. Jaarlijks worden de doelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. U kunt het beleidsplan hier inzien. 

Lees meer