Algemene Leden Vergadering 2022

Op dinsdag 15 maart 2022 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Tennis Vereniging Barendrecht plaats. Hieronder staan de agenda en vergaderstukken. 
Laat vooraf weten of je live, digitaal of niet aansluit via dit formulier

Lees meer

Beleidsplan

Het bestuur van TV Barendrecht werkt met een meerjarig beleidsplan, dat koers geeft aan de keuzes die gemaakt worden. Jaarlijks worden de doelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. U kunt het beleidsplan hier inzien. 

Lees meer